Aktuálně

29. 9. Kroužky v tomto týdnu

Vážení rodiče,

z důvodu onemocnění Mgr. Opatřilové  odpadají tento a příští týden tyto školní kroužky:

Hrátky s angličtinou

1. roč. / 1 skupina

Mgr. Opatřilová

úterý

12.00 – 12.45

pátek

12.00 - 12.45

1.A

Anglická konverzace

4. - 5. ročník

Mgr. Opatřilová

úterý

13.30 - 14.15

J učebna

 

Z důvodu nemoci Mgr. Lázničkové odpadají tento týden školní kroužky:

 

Pěvecký sbor

1. - 2. roč.

Mgr. Lázničková

středa 12.00-13.00

1. B

Flétna

1. roč.

Mgr. Lázničková

čtvrtek 12.00-13.00

1. B

 

Děkujeme za pochopení.                 S pozdravem Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D.

18. 9. Covid 19

Vážení rodiče,
vzhledem k aktuálnímu vývoji nemoci covid-19 v ČR rozhodla vláda o povinném zavedení roušek na druhém stupni základních škol i během výuky, s platností od pátku 18.9.2020. Žádáme vás proto, abyste žáky vybavili dostatečným počtem roušek vzhledem k počtu hodin, které žáci ve škole tráví, aby měli možnost si roušku pravidelně měnit.

Děkujeme za pochopení, vedení ZŠ Mokrá-Horákov

28. 8. Opatření v rámci covid-19 pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,

vzhledem k situaci ohledně epidemie nemoci covid-19 přijala naše škola opatření na základě Manuálu pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19, vydaného MŠMT 17.8.2020.

Přijatá opatření mají za cíl co nejvíce omezit šíření nemoci a umožnit průběh výuky v maximálním možném rozsahu.

                                                                             Vedení ZŠ Mokrá-Horákov

Celý dokument si můžete přečíst ZDE.

28. 9. XDUATLON

Naše škola podporuje - výzva pro všechny místní i přespolní sportovce.

Tuto akci i spoluorganizujeme. ZŠ Mokrá - Horákov

xduatlon-mokra-horakov

27. 8. Mokerský běh v novém termínu

Vážení rodiče,

 

v souvislosti s manuálem vytvořeným MŠMT Vám sděluji, že máme doporučeno nepořádat akce, které přímo nesouvisí se vzděláváním.

Z tohoto důvodu jsme nuceni přesunout naši tradiční podzimní víkendovou akci Mokerský běh z 19. 9. 2020 předběžně na měsíc květen 2021. Přesný termín bude zveřejněn dle aktuální epidemiologické situace. Děkujeme za pochopení.

S pozdravem Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D.

20. 8. Obědy ve školní jídelně

Informace pro strávníky na školní rok 2020/2021

 

Od 1. 9. 2020 změna výše stravného:

 

 

Cena obědů ve školní jídelně:

      žáci   7 – 10 let          25,- Kč / 1 oběd        měsíční záloha    500,- Kč

      žáci  11 - 14 let          27,- Kč                                                  550,- Kč

      žáci  15 a více let       29,- Kč                                                  600,- Kč

 

    

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosáhnou určeného věku (šk. rok trvá od 1. 9. - 31. 8.).

 

S pozdravem

Jana Mikulášková – vedoucí školní jídelny

24. 6. Cena roku

Vážení rodiče,

na včerejší Pedagogické radě Vám byla jednohlasně celým pedagogickým sborem udělena Cena roku 2020 za spolupráci při vzdělávání na dálku. Ještě jednou Vám všem děkujeme za spolupráci. Dík moc.

cena-roku

S pozdravem Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D.

2. 3. Sběr papíru - nová pravidla

sber-nova-pravidla

POZOR ZMĚNA PRAVIDEL TRADIČNÍ SOUTĚŽE VE SBĚRU STARÉHO PAPÍRU

Vzhledem k dlouhotrvajícímu poklesu výkupní ceny starého papíru (zapříčiněnou naprosto katastrofálním nezájmem zpracovatelů papíru o tuto surovinu) přestaly společnosti, se kterými soutěžně školy sbírají, vykupovat karton a lepenku. Za jejich odvoz by škola naopak musela zaplatit cca 1 Kč za kilo.

Za všechny organizátory  a Žákovský parlament J. Kubáňová

24. 2. Dětský klub

informace-pro-rodice-detsky-klub

26. 11. Školní hřiště

Vážení rodiče,

na hřišti u školy byla 25. listopadu instalována do fotbalových branek nová síť. Spolu se starostkou obce žádáme návštěvníky hřiště, aby dodržovali jeho provozní řád. Jedná se zejména o děti, za které zodpovídají rodiče! Je zakázáno lézt po plotu, houpat se na brankových sítích. Na ovál je dovoleno vstupovat pouze ve vhodné běžecké obuvi, v žádném případě není možné vjíždět sem na kolečkových bruslích, koloběžkách či kole! V prostorách hřiště udržujte čistotu. Úklid odpadků by měl být samozřejmostí!

Je v zájmu nás všech, aby hřiště zůstalo v dobrém stavu a sloužilo ke svému účelu co nejdéle.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

 

S pozdravem

 

Ing. Barbora Švehlová a Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D.

6. 9. Elektonická žákovská pro všechny

Vážení rodiče!

Od září 2019 zavádíme na naší škole elektronickou žákovskou knížku (eŽK) systému BAKALÁŘ pro všechny žáky 1. až 9. ročníku.  

Jaké jsou výhody jejího zavedení?

  • eŽK je rodičům, žákům i učitelům přístupná z kteréhokoli počítače připojeného k Internetu 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
  • Už žádné zapomínání, či dokonce záměrné schovávání žákovské knížky!
  • Rodiče i žáci mají okamžitý přehled o prospěchu a chování ve škole. 

eŽK obsahuje několik nástrojů:

  • průběžná klasifikace (Kromě vlastní známky obsahuje i její váhu při hodnocení, průběžně můžete sledovat vážený průměr.)
  • nástěnka (informace rodičům), vzkazy učitele rodičům a rodičů učitelům
  • možnost zadávání domácích úkolů

V písemné papírové podobě zůstane pouze omlouvání absence žáků.

 

Každý rodič obdrží své unikátní přihlašovací údaje, s jejichž pomocí se může kdykoli do eŽK svého dítěte přihlásit. Přístup k datům v eŽK budou mít díky svým přihlašovacím údajům žáci, kteří nebudou mít takové možnosti a práva jako rodiče. Pro žáky a rodiče je též vyvinuta aplikace pro přístup z mobilu (Android).

Ve výjimečných případech, pokud rodiče nemají nikde přístup k internetu, osobně vypíší žádost na celý školní rok o tisk týdenního přehledu známek, který třídní učitel předá každý pátek přes žáka k podpisu.

Podrobné informace a přístupové údaje obdržíte na třídních schůzkách v září, pokud se nemůžete třídních schůzek zúčastnit, lze si přihlašovací údaje vyzvednout v kanceláři školy.

Věříme, že zavedení elektronické žákovské knížky napomůže ještě větší spolupráci mezi školou a rodiči.

                                                                                      Tomáš Pětivlas, ředitel školy

Manuál pro práci s elektronickou ŽK

Manuál na používání elektronické žákovské knížky naleznete také na webu v záložce

Ke stažení -> Informace.


24. 6. Obědy do škol

obedy-do-skol Naše škola se již tradičně zapojuje do projektu obědy do škol.

Více informací naleznete zde

9. 10. Bezhotovostní platby

Vážení rodiče,

vzhledem k vzrůstajícím požadavkům na bezhotovostní platby školních akcí budete mít možnost uhradit vyšší částky na školou plánované akce bankovním převodem na bankovní účet.

Číslo účtu zřízeného pro tyto účely je 266823741/0300.

Vašemu dítěti bylo přiděleno číslo, které budete uvádět jako variabilní symbol. Toto číslo zůstane dítěti po celý školní rok. Při zadávání příkazu k úhradě uvedete za variabilním symbolem dítěte (místo symbolů xx) číslo akce. Tyto informace dostanete s pokyny k dané akci a budou dětem předány pořádajícím učitelem.

Pro správnou identifikaci plateb je nutné provádět platbu za každou akci a dítě zvlášť.

V případě nejasností kontaktujte kancelář školy.

Vypsat všechny novinky

elektronická ŽK - přihlášení ze školy

https://zsmokra.bakalari.cz/BAKAWEB/login.aspx

elektronická ŽK - přihlášení mimo školu

https://zsmokra.bakalari.cz:888/BAKAWEB/login.aspx  

logolink_op_vvv_ver_barva_cz 

opvk_ver_zakladni_logolink_rgb_cz

logo-msmt

opd_banner_2017_120x600-nahled

certifikat-pecujeme-o-vzdelani-nahled

scio banner120x60

mokra-znak-nahled

hostenice_znak

 

velatice

  tonda-obal

rizeni-leteckeho-provozu

optika-richter