Aktuálně

23. 10. Podzimní prázdniny

Vážení rodiče, milí žáci a vůbec všichni, kteří se v dnešní nelehké době staráte o plynulý chod naší školy. Užijte si volno, načerpejte tolik potřebné síly (možná i imunitu) a věřte, že aź se znovu sejdeme ve škole, bude líp.

                                               Vedení ZŠ Mokrá-Horákov

skola

23. 10. Sdělení školní psycholožky

Vážení rodiče,

i v době uzavření školy nabízím Vám i Vašim dětem podporu, a to formou telefonických či online konzultací. V případě zájmu mě můžete kontaktovat přes e-mail, eŽK či telefon (kontakty najdete v záložce ,,Škola/Školní poradenství“).

Pro žáky jsem vytvořila učebny v Google Classroom (Školní psycholog), kde žáci najdou podrobné informace k mé činnosti i možnostem, jak mě kontaktovat.

 

Přeji, aby se Vám i Vašim dětem dařilo zvládat distanční výuku a celkově stávající situaci pokud možno s klidem a pevnými nervy.

 

Jana Pospíšilová, školní psycholožka, ZŠ Mokrá-Horákov

23. 10. Vydávání obědů v listopadu

Vážení rodiče,

zasíláme Vám informace ke stravování v měsíci listopad 2020.

Na měsíc listopad jsou děti přihlášeny k obědům obvyklým způsobem, tj. s došlou platbou. Pokud bude i nadále pokračovat distanční výuka, máte možnost odebírat obědy, děti nebudou tudíž automaticky odhlášené. Žádáme rodiče, aby sledovali na www.strava.cz stavy přihlášení svých dětí. Můžete měnit chod, odhlašovat a přihlašovat obědy – sami přes internet, telefonicky  na č: 515 537 184 nebo e-mailem: jidelna@zs.mokra.cz.

 

Jana Mikulášková, vedoucí školní jídelny

12. 10. Organizační změny ve výuce dané nařízením vlády!

12. 10. 2020

Vážení rodiče,

Na základě aktuálních informací ze dne 12. 10. 2020 se zcela omezuje provoz 1. a 2. stupně ZŠ.

Všichni žáci se od středy 14. 10. 2020 vzdělávají povinně distančně podle § 184a školského zákona.

Distanční vzdělávání budeme realizovat prostřednictvím Google Classroom. O průběhu distančního vzdělávání budou žáci v úterý 13. 10. 2020 informováni třídními učiteli.

 Výdej obědů do jídlonosičů  pro žáky, kteří se vzdělávají distanční formou: denně od 11.30 do 13.30 hod. u zadního vstupu do jídelny (vstup od zdravotního střediska). Konzumace stravy v jídelně není možná. Obědy mají všichni žáci přihlášené. Pro odhlášení stravy lze použít email jídelny (mikulaskova@zs.mokra.cz), telefon (515 537 184), nebo www.strava.cz (zpoždění 2 pracovní dny).

 !!!!! Mění se organizace školního roku, podzimní prázdniny budou už od pondělí 26. 10. do pátku 30. 10. 2020!!!!

 Při jakémkoliv dotazu kontaktujte vedení školy.

 

S pozdravem Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D., ředitel školy

19. 10. Postup při žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření škol

Vážení rodiče.

S ohledem na uzavření prvních stupňů základních škol v ČR dne 14. 10. 2020, budou moci rodiče dětí mladších 10 let žádat o ošetřovné z důvodu uzavření škol. Aktuální informace pro Vás přinášíme, buď na tomto odkazu Žádost o ošetřovné - informace, nebo na stránkách naší školy v záložce "Ke stažení", oddílu INFORMACE.

S pozdravem vedení ZŠ Mokrá-Horákov

15. 10. Výdej obědů

Vážení rodiče,

Od pondělí 19. 10. 2020  školní jídelna  Mokrá-Horákov umožní dle usnesení vlády žákům  konzumaci jídla v prostorách školní jídelny.

Výdej obědů bude v čase od 12.30 hod.  – 13.30 hod.  (boční vchod do jídelny- tělocvična).

Přezůvky a čip s sebou.

Dále trvá možnost odběru jídla do jídlonosičů.  Od 11.30. hod. – 13.30 hod. (zadní vchod do jídelny).

Stále trvají požadavky na zvýšené hygienické opatření -  ochrana nosu a úst, dezinfekce rukou a rozestupy minimálně 2 metry.

 

S pozdravem

Jana Mikulášková (vedoucí jídelny)

13. 10. On line rozvrhy

Vážení rodiče,

rozvrhy pro on-line výuku všech tříd (1. stupeň dle domluvy, 2. stupeň od pondělí 19. října 2020) naleznete na webových stránkách naší školy v záložce "Ke stažení" v oddílu rozvrhy.

S pozdravem vedení ZŠ Mokrá-Horákov

7. 10. Příhlášení do Classroomu

Vážení rodiče,

na stránkách naší školy v záložce Škola, oddílu Online vyučování, naleznete stručný návod pro přihlášení do GOOGLE CLASSROOM. Doufejme, že se nám společně podaří překonat tuto obtížnou situaci ke spokojenosti nás všech.                            Vedení ZŠ Mokrá-Horákov

28. 8. Opatření v rámci covid-19 pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,

vzhledem k situaci ohledně epidemie nemoci covid-19 přijala naše škola opatření na základě Manuálu pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19, vydaného MŠMT 17.8.2020.

Přijatá opatření mají za cíl co nejvíce omezit šíření nemoci a umožnit průběh výuky v maximálním možném rozsahu.

                                                                             Vedení ZŠ Mokrá-Horákov

Celý dokument si můžete přečíst ZDE.

20. 8. Obědy ve školní jídelně

Informace pro strávníky na školní rok 2020/2021

 

Od 1. 9. 2020 změna výše stravného:

 

 

Cena obědů ve školní jídelně:

      žáci   7 – 10 let          25,- Kč / 1 oběd        měsíční záloha    500,- Kč

      žáci  11 - 14 let          27,- Kč                                                  550,- Kč

      žáci  15 a více let       29,- Kč                                                  600,- Kč

 

    

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosáhnou určeného věku (šk. rok trvá od 1. 9. - 31. 8.).

 

S pozdravem

Jana Mikulášková – vedoucí školní jídelny

24. 2. Dětský klub

informace-pro-rodice-detsky-klub

26. 11. Školní hřiště

Vážení rodiče,

na hřišti u školy byla 25. listopadu instalována do fotbalových branek nová síť. Spolu se starostkou obce žádáme návštěvníky hřiště, aby dodržovali jeho provozní řád. Jedná se zejména o děti, za které zodpovídají rodiče! Je zakázáno lézt po plotu, houpat se na brankových sítích. Na ovál je dovoleno vstupovat pouze ve vhodné běžecké obuvi, v žádném případě není možné vjíždět sem na kolečkových bruslích, koloběžkách či kole! V prostorách hřiště udržujte čistotu. Úklid odpadků by měl být samozřejmostí!

Je v zájmu nás všech, aby hřiště zůstalo v dobrém stavu a sloužilo ke svému účelu co nejdéle.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

 

S pozdravem

 

Ing. Barbora Švehlová a Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D.

6. 9. Elektonická žákovská pro všechny

Vážení rodiče!

Od září 2019 zavádíme na naší škole elektronickou žákovskou knížku (eŽK) systému BAKALÁŘ pro všechny žáky 1. až 9. ročníku.  

Jaké jsou výhody jejího zavedení?

  • eŽK je rodičům, žákům i učitelům přístupná z kteréhokoli počítače připojeného k Internetu 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
  • Už žádné zapomínání, či dokonce záměrné schovávání žákovské knížky!
  • Rodiče i žáci mají okamžitý přehled o prospěchu a chování ve škole. 

eŽK obsahuje několik nástrojů:

  • průběžná klasifikace (Kromě vlastní známky obsahuje i její váhu při hodnocení, průběžně můžete sledovat vážený průměr.)
  • nástěnka (informace rodičům), vzkazy učitele rodičům a rodičů učitelům
  • možnost zadávání domácích úkolů

V písemné papírové podobě zůstane pouze omlouvání absence žáků.

 

Každý rodič obdrží své unikátní přihlašovací údaje, s jejichž pomocí se může kdykoli do eŽK svého dítěte přihlásit. Přístup k datům v eŽK budou mít díky svým přihlašovacím údajům žáci, kteří nebudou mít takové možnosti a práva jako rodiče. Pro žáky a rodiče je též vyvinuta aplikace pro přístup z mobilu (Android).

Ve výjimečných případech, pokud rodiče nemají nikde přístup k internetu, osobně vypíší žádost na celý školní rok o tisk týdenního přehledu známek, který třídní učitel předá každý pátek přes žáka k podpisu.

Podrobné informace a přístupové údaje obdržíte na třídních schůzkách v září, pokud se nemůžete třídních schůzek zúčastnit, lze si přihlašovací údaje vyzvednout v kanceláři školy.

Věříme, že zavedení elektronické žákovské knížky napomůže ještě větší spolupráci mezi školou a rodiči.

                                                                                      Tomáš Pětivlas, ředitel školy

Manuál pro práci s elektronickou ŽK

Manuál na používání elektronické žákovské knížky naleznete také na webu v záložce

Ke stažení -> Informace.


24. 6. Obědy do škol

obedy-do-skol Naše škola se již tradičně zapojuje do projektu obědy do škol.

Více informací naleznete zde

Vypsat všechny novinky

elektronická ŽK - přihlášení ze školy

https://zsmokra.bakalari.cz/BAKAWEB/login.aspx

elektronická ŽK - přihlášení mimo školu

https://zsmokra.bakalari.cz:888/BAKAWEB/login.aspx  

logolink_op_vvv_ver_barva_cz 

opvk_ver_zakladni_logolink_rgb_cz

logo-msmt

opd_banner_2017_120x600-nahled

certifikat-pecujeme-o-vzdelani-nahled

scio banner120x60

mokra-znak-nahled

hostenice_znak

 

velatice

  tonda-obal

rizeni-leteckeho-provozu

optika-richter