Aktuálně

25. 11. Hurá zpět do školy

Informace k návratu žáků do školy od 30. 11. 2020

 

V pondělí 30. 11. se vrací do školy k prezenční výuce všichni žáci I. stupně a žáci 9. ročníků naší školy.

 

Ve stejný den začíná rotační prezenční výuka pro žáky 6. – 8. tříd v tomto režimu:

 

30. 11. – 4. 12. : 6. AB + 8. A prezenčně (ve škole), 7. AB + 8. B distančně (doma)

 

7. 12. – 11. 12. : 7. AB + 8. B prezenčně (ve škole), 6. AB + 8. A distančně (doma)

 

V dalším týdnu se třídy opět vystřídají, režim ve dnech 21. – 22. 12. 2020 bude teprve upřesněn.

Výuka začíná v 7. 55 hod, pokud není rozvrhem určeno jinak.

 

Rozvrh I. stupně zůstává téměř beze změn, rozvrh II. stupně byl upraven v souladu s nařízením MŠMT. O rozvrhu budou žáci informováni třídními učiteli v pátek 27. 11. 2020. Rozvrh bude zveřejněn na webových stránkách školy ve čtvrtek 26. 11. 2020 v odpoledních hodinách.

 

O způsobu distanční výuky budou žáci v pátek 27. 11.  informováni třídními učiteli, distanční výuka zůstává povinná.

 

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání, včetně plavání.

 

Výuka bude probíhat v homogenních skupinách, třídy se nebudou dělit a spojovat se se žáky paralelní třídy v ročníku.

Provoz školní družiny je pozměněn, v jednotlivých odděleních budou vždy žáci jednoho ročníku. Ranní družina bude v provozu.

Všichni žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Nadále platí nařízení, že žákům s příznaky respiračního onemocnění nebude umožněn vstup do školy.

 

Školní stravování od 30. 11. 2020:

Všichni žáci jsou přihlášeni od 30. 11. 2020 k obědu.

Žáci vzdělávající se ve škole budou chodit na oběd dle speciálního rozpisu tak, abychom co nejvíce zachovali homogenitu skupin v době mezi 11.15 až 13.50.

Výdej obědů pro distanční vzdělávání do jídlonosičů bude v čase od 12.30 – 14.00 hod.

Stále trvají požadavky na zvýšená hygienická opatření (řádně umyté jídlonosiče, rozestupy min. 2 metry a při odběru jídlonosiče ochrana nosu a úst).

 

Školy v přírodě, adaptační kurzy, sportovní kurzy a školní výlety se nemohou konat.

 

                           S pozdravem Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D., ředitel školy

9. 11. Básnická soutěž

Milí žáci!

Ani v době distanční výuky se nevzdáváme naší tradiční básnické soutěže. Tak se nenuďte, ale donuťte se tvořit!

basnicka-soutez

12. 11. Znovuotevření školy 18. 11, 2020

Vážení rodiče,

zasílám Vám informace ke znovuotevření škol od středy 18. 11. 2020.

Je povolena osobní přítomnost:  

 • žáků 1. a 2. ročníků základních škol
 • pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem
 • jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka. 

 

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Protože se doporučuje organizovat příchod, odchod a pohyb žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd, bude začínat výuka tříd 1B a 2B v 7. 45 hodin, 1A a 2A v 8.25 hodin (dle příjezdů autobusů z Velatic a Hostěnic).

 

časový plán vyučovacích hodin 1B a 2B

časový plán vyučovacích hodin 1A a 2A

1.hodina

7.45 -8. 30

1.hodina

8.25 - 9.10

2. hodina

8.40 - 9.25

2. hodina

9.20 - 10.05

3. hodina

9.45 - 10.30

3. hodina

10.25 - 11.10

4. hodina

10. 40 - 11.25

4. hodina

11.20 - 12.05

5. hodina

11.35 - 12.20

5. hodina

12.15 - 13.00

výuka jednotlivých předmětů probíhá dle platného rozvrhu

 

 • Třídy 1AB vstupují a vychází hlavním vchodem
 • Třídy 2AB vstupují a vychází vchodem u žlutého schodiště (nejbližší vchod od školního hřiště)
 • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. 
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
 • Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.  
 • Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny včetně ranní družiny – od 6.15 hodin do 16.30 tedy budou fungovat všechna čtyři oddělení podle tříd:

Oddělení 1 – 1A - Civínová, Drahotská

Oddělení 2 – 1B - Veselá

Oddělení 3 – 2A - Kršková

Oddělení 4 – 2B – Kukosová, A. Nantlová, Kudličková (!! Dětský klub - provoz až do 18.00)

Školní stravování 

 • Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.  
 • Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,  
 • ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení, 
 • ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem).  
 • Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.  
 • Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy. 

                                    S pozdravem Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D., ředitel školy

Vážení rodiče,

dne 18. 11. 2020 se uskuteční návrat dětí z 1 a 2. třídy do škol dle usnesení vlády.

 Všechny děti z 1. – 2. třídy jsou přihlášeny od 18. 11. 2020 k obědu.

 Výdej obědů bude v čase od 11.30 – 13.00 hod.

 Stále trvají požadavky na zvýšená hygienická opatření- ochrana nosu a úst, dezinfekce rukou a      rozestupy minimálně 2 metry.

 

Změna od 18. 11.2020 pro výdej obědů do jídlonosičů pro žáky, kteří se vzdělávají distanční formou:

-        od 18. 11. 2020 konzumace stravy v jídelně není možná

-        výdej obědů do jídlonosičů bude nově v čase od 12.30 – 14.00 hod.

-        stále trvají požadavky na zvýšená hygienická opatření  ( řádně umyté jídlonosiče, rozestupy min. 2 metry a při odběru jídlonosiče ochrana nosu a úst.)

 

Děkuji, s pozdravem Jana Mikulášková- vedoucí jídelny

30. 10. Školská rada

Vážení rodiče,

v následujícím opatření MŠMT naleznete odůvodnění pana ministra Plagy k prodloužení mandátu současné školské rady, z čehož vyplývá, že dochází k posunu voleb do naší nové školské rady. Termín a představení již přihlášených kandidátů tak bude zveřejněn až začátkem roku 2021.

S pozdravem Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D.

Opatření MŠMT

30. 10. Jak přežít lockdown

jak-prezit-lockdown Zde si mužete přečíst všechny návody jak nejlépe přežít.

23. 10. Sdělení školní psycholožky

Vážení rodiče,

i v době uzavření školy nabízím Vám i Vašim dětem podporu, a to formou telefonických či online konzultací. V případě zájmu mě můžete kontaktovat přes e-mail, eŽK či telefon (kontakty najdete v záložce ,,Škola/Školní poradenství“).

Pro žáky jsem vytvořila učebny v Google Classroom (Školní psycholog), kde žáci najdou podrobné informace k mé činnosti i možnostem, jak mě kontaktovat.

 

Přeji, aby se Vám i Vašim dětem dařilo zvládat distanční výuku a celkově stávající situaci pokud možno s klidem a pevnými nervy.

 

Jana Pospíšilová, školní psycholožka, ZŠ Mokrá-Horákov

19. 10. Postup při žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření škol

Vážení rodiče.

S ohledem na uzavření prvních stupňů základních škol v ČR dne 14. 10. 2020, budou moci rodiče dětí mladších 10 let žádat o ošetřovné z důvodu uzavření škol. Aktuální informace pro Vás přinášíme, buď na tomto odkazu Žádost o ošetřovné - informace, nebo na stránkách naší školy v záložce "Ke stažení", oddílu INFORMACE.

S pozdravem vedení ZŠ Mokrá-Horákov

12. 10. Organizační změny ve výuce dané nařízením vlády!

12. 10. 2020

Vážení rodiče,

Na základě aktuálních informací ze dne 12. 10. 2020 se zcela omezuje provoz 1. a 2. stupně ZŠ.

Všichni žáci se od středy 14. 10. 2020 vzdělávají povinně distančně podle § 184a školského zákona.

Distanční vzdělávání budeme realizovat prostřednictvím Google Classroom. O průběhu distančního vzdělávání budou žáci v úterý 13. 10. 2020 informováni třídními učiteli.

 Výdej obědů do jídlonosičů  pro žáky, kteří se vzdělávají distanční formou: denně od 11.30 do 13.30 hod. u zadního vstupu do jídelny (vstup od zdravotního střediska). Konzumace stravy v jídelně není možná. Obědy mají všichni žáci přihlášené. Pro odhlášení stravy lze použít email jídelny (mikulaskova@zs.mokra.cz), telefon (515 537 184), nebo www.strava.cz (zpoždění 2 pracovní dny).

 !!!!! Mění se organizace školního roku, podzimní prázdniny budou už od pondělí 26. 10. do pátku 30. 10. 2020!!!!

 Při jakémkoliv dotazu kontaktujte vedení školy.

 

S pozdravem Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D., ředitel školy

28. 8. Opatření v rámci covid-19 pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,

vzhledem k situaci ohledně epidemie nemoci covid-19 přijala naše škola opatření na základě Manuálu pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19, vydaného MŠMT 17.8.2020.

Přijatá opatření mají za cíl co nejvíce omezit šíření nemoci a umožnit průběh výuky v maximálním možném rozsahu.

                                                                             Vedení ZŠ Mokrá-Horákov

Celý dokument si můžete přečíst ZDE.

20. 8. Obědy ve školní jídelně

Informace pro strávníky na školní rok 2020/2021

 

Od 1. 9. 2020 změna výše stravného:

 

 

Cena obědů ve školní jídelně:

      žáci   7 – 10 let          25,- Kč / 1 oběd        měsíční záloha    500,- Kč

      žáci  11 - 14 let          27,- Kč                                                  550,- Kč

      žáci  15 a více let       29,- Kč                                                  600,- Kč

 

    

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosáhnou určeného věku (šk. rok trvá od 1. 9. - 31. 8.).

 

S pozdravem

Jana Mikulášková – vedoucí školní jídelny

24. 2. Dětský klub

informace-pro-rodice-detsky-klub

26. 11. Školní hřiště

Vážení rodiče,

na hřišti u školy byla 25. listopadu instalována do fotbalových branek nová síť. Spolu se starostkou obce žádáme návštěvníky hřiště, aby dodržovali jeho provozní řád. Jedná se zejména o děti, za které zodpovídají rodiče! Je zakázáno lézt po plotu, houpat se na brankových sítích. Na ovál je dovoleno vstupovat pouze ve vhodné běžecké obuvi, v žádném případě není možné vjíždět sem na kolečkových bruslích, koloběžkách či kole! V prostorách hřiště udržujte čistotu. Úklid odpadků by měl být samozřejmostí!

Je v zájmu nás všech, aby hřiště zůstalo v dobrém stavu a sloužilo ke svému účelu co nejdéle.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

 

S pozdravem

 

Ing. Barbora Švehlová a Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D.

6. 9. Elektonická žákovská pro všechny

Vážení rodiče!

Od září 2019 zavádíme na naší škole elektronickou žákovskou knížku (eŽK) systému BAKALÁŘ pro všechny žáky 1. až 9. ročníku.  

Jaké jsou výhody jejího zavedení?

 • eŽK je rodičům, žákům i učitelům přístupná z kteréhokoli počítače připojeného k Internetu 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
 • Už žádné zapomínání, či dokonce záměrné schovávání žákovské knížky!
 • Rodiče i žáci mají okamžitý přehled o prospěchu a chování ve škole. 

eŽK obsahuje několik nástrojů:

 • průběžná klasifikace (Kromě vlastní známky obsahuje i její váhu při hodnocení, průběžně můžete sledovat vážený průměr.)
 • nástěnka (informace rodičům), vzkazy učitele rodičům a rodičů učitelům
 • možnost zadávání domácích úkolů

V písemné papírové podobě zůstane pouze omlouvání absence žáků.

 

Každý rodič obdrží své unikátní přihlašovací údaje, s jejichž pomocí se může kdykoli do eŽK svého dítěte přihlásit. Přístup k datům v eŽK budou mít díky svým přihlašovacím údajům žáci, kteří nebudou mít takové možnosti a práva jako rodiče. Pro žáky a rodiče je též vyvinuta aplikace pro přístup z mobilu (Android).

Ve výjimečných případech, pokud rodiče nemají nikde přístup k internetu, osobně vypíší žádost na celý školní rok o tisk týdenního přehledu známek, který třídní učitel předá každý pátek přes žáka k podpisu.

Podrobné informace a přístupové údaje obdržíte na třídních schůzkách v září, pokud se nemůžete třídních schůzek zúčastnit, lze si přihlašovací údaje vyzvednout v kanceláři školy.

Věříme, že zavedení elektronické žákovské knížky napomůže ještě větší spolupráci mezi školou a rodiči.

                                                                                      Tomáš Pětivlas, ředitel školy

Manuál pro práci s elektronickou ŽK

Manuál na používání elektronické žákovské knížky naleznete také na webu v záložce

Ke stažení -> Informace.


24. 6. Obědy do škol

obedy-do-skol Naše škola se již tradičně zapojuje do projektu obědy do škol.

Více informací naleznete zde

9. 10. Bezhotovostní platby

Vážení rodiče,

vzhledem k vzrůstajícím požadavkům na bezhotovostní platby školních akcí budete mít možnost uhradit vyšší částky na školou plánované akce bankovním převodem na bankovní účet.

Číslo účtu zřízeného pro tyto účely je 266823741/0300.

Vašemu dítěti bylo přiděleno číslo, které budete uvádět jako variabilní symbol. Toto číslo zůstane dítěti po celý školní rok. Při zadávání příkazu k úhradě uvedete za variabilním symbolem dítěte (místo symbolů xx) číslo akce. Tyto informace dostanete s pokyny k dané akci a budou dětem předány pořádajícím učitelem.

Pro správnou identifikaci plateb je nutné provádět platbu za každou akci a dítě zvlášť.

V případě nejasností kontaktujte kancelář školy.

Vypsat všechny novinky

elektronická ŽK - přihlášení ze školy

https://zsmokra.bakalari.cz/BAKAWEB/login.aspx

elektronická ŽK - přihlášení mimo školu

https://zsmokra.bakalari.cz:888/BAKAWEB/login.aspx  

logolink_op_vvv_ver_barva_cz 

opvk_ver_zakladni_logolink_rgb_cz

logo-msmt

opd_banner_2017_120x600-nahled

certifikat-pecujeme-o-vzdelani-nahled

scio banner120x60

mokra-znak-nahled

hostenice_znak

 

velatice

  tonda-obal

rizeni-leteckeho-provozu

optika-richter