Akce školy ve školním roce 2015/2016

Červen 2016

datum/ do datum/ od odjezd/ začátek příjezd/ konec cca akce pro zajišťuje
1 7.55 RELACE: Den dětí (1. 6.) 1. – 9. r. Rat
1 13.00 15.00 English Little Star 3. ročník 3.AB Bor,Kyz
1 8.00 12.30 Bioskop – Věda v prostoru 3.B Bor, Krš
1 7.55 11.30 Den dětí (org. pro MŠ Mokrá) 9.A MMin, Voj
2 7.55 12.00 Exkurze: Letiště Tuřany 3.AB Kyz, Nan
2 7.30 13.00 Soutěž v atletice, Brno 2. – 5. r. /výběr ž.) Bor
3 10.00 Divadlo KD Horákov 1.,2. roč. tř.uč.
6 8.00 12.00 Exkurze letiště Brno- Tuřany 2.AB Jan, Kad
6 14.00 16.00 Pracovní porada
6 7., 8. Dynasit – kontrolní vyšetření žáků 2.- 5.r., 7.A tř. uč.
7 6.30 18.00 Exkurze: Dlouhé stráně – Dolní Morava 8.A, 9.A Mar, Kov
9 8.50 11.35 Exkurze – Lom Mokrá 9A Pal
9 8.00 12.00 Den bez úrazu – Fantázie Brno (20 Kč/žák) 1.st. Šim
10 FOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍD (32 Kč/žák) 1. – 9. r.
10 7.55 RELACE: Vyhlazení Lidic (10.6.1942) 2. st. Kov
14 7.55 SHŠ Renegáti „Jak válčili husité“ 4. – 9. r. MMin
14 16 Exkurze: Praha 5.AB Zvoj, Dol
15 9:00 11:00 Knihovna – Pasování na čtenáře 1. AB Min, Láz
20 24 ŠVP – Krkavec 7.A, 8.A Mar, Kov, Urb, Dol, 2× ext.
20 24 ŠvP – Pod Templštýnem 9.A Voj, Nan
20 24 ŠvP – Horní Bečva 6.A MMin, Rat, ext.
21 7.55 12.00 Sportovní den 1. st. Kyz
23 8.00 13.30 Výlet za odměnu 1. – 5. r. Stu
27 14.00 16.00 Pedagogická rada I.
27 8.00 15.00 Exkurze: ZOO Lešná 2. AB Kad, Jan
28 8.15 12.00 kino Olympia 1. st. Stu
28 7.55 12.30 Den ochrany člověka 2. st. Mar
29 13.00 Pedagogická rada II.
30 7.55 Slavnostní ukončení školního roku

Květen 2016

datum/ do datum/ od odjezd/ začátek příjezd/ konec cca akce pro zajišťuje
4 8:00 16:00 Výlet Skalní mlýn 3.B Bor, Krš
5 7.55 RELACE: Květnové povstání českého lidu 2. st. Kov
5 8:00 15:00 Pohár rozhlasu – okrsek výběr, 8.A,9.A Mar, Urb, Voj
6 7.55 RELACE: Den osvobození 1. – 9. r. Láz
6 7.55 RELACE: Den matek (8. 5.) 1. – 9. r. Min
11 7:55 11:35 Tajemná skříň Dr. Stravy 5.AB Dol, Zvoj
12 17.00 Vystoupení pěveckého sboru v KD Horákov (Den matek)  Láz,Jan,Kop
13 7:00 16:00 Pohár rozhlasu – okres (Brno) výběr, 8A, 9A Mar,Urb Kov
13 7.55 RELACE: Den rodiny (15. 5.) 1. – 9. r.
17 8.00 13.20 Návštěva Úřadu práce 8.A Šme
18 8.00 12.30 Výlet Dolní Kounice – zámek 1.AB Láz, Min
18 10.00 11.00 Výukový program: Používám mozek 5.,7.,8.r. Dol, Zvoj
18 8.00 15.00 Fast Běh – projekt HOBIT výběr 8.-9.r. Dol
19 20 15:00 7:00 Noc ve škole 7.A 7.A Kov
19 13.00 Aj soutěž 2. – 5.roč. 4. – 5. r. uč.AJ
20 7.00 18.00 Exkurze: Památník Terezín 9.A MMin
20 7.30 13.45 Dny s němčinou v Brně, Autobahnspiel, koncert Tonbandgerät 8.A Hoř, Jan
24
7.55 10.35 Exkurze cementárna Mokrá 8.A Pal, Šme
25 9.30 13.30 Divadlo Polárka: Robinson Crusoe 6.A+7.A Šme, Hoř
26 8.50 11.35 Exkurze: Lom Mokrá 9.A Pal
27 Vyhlášení vítězů básnické soutěže všichni Hoř, Šme
27 8.00 13.00 Mokrá má talent 4.-9. roč Kon, Jan
30 3. 6. 8.00 ŠvP Trhová Kamenice 4. AB Stu, Kon
31 17.00 Schůzka rodičů budoucího 1. ročníku ŘŠ, ZŘ, TU

Duben 2016

datum/ do datum/ od odjezd/ začátek příjezd/ konec cca akce pro zajišťuje
1 10.00 11.15 ZAYFERUS (draví ptáci – výuk. program) 1. – 9. r. Šim
4 8.30 12.30 Sherlock Holmes Explosion – Divadlo Polárka 8.A+9.A Šme, Hoř
4 15 SCIO testy (Stonožka) 3., 5., 7. r. TU
4 14.00 16.00 Autoevaluace školy (SWOT analýza) všichni
6 8:00 15:00 Mokerská laťka – okresní kolo výběr Mar
6 13.00 14.30 Mokerský Slavíček – 1. stupeň 1.-5. r. Min Láz
7 7.55 Relace: Den vzdělanosti (7.4.) 1.-9. r. Šme
11 14:00 16.00 Pedagogická rada
11 16.00 18.00 Hovorové hodiny 1. – 9. r.
11 9.00, 10.00 Jan zvaný Hus (Mediatéka) 40 Kč/žák 4.+ 5.r, 6.+7.r Šim
13 8:00 Okresní kolo biologické olympiády kat.C výběr Dol
14 8.30 11.30 Technické muzeum v Brně – ulička řemesel, technická herna 2. AB Kad, Jan, Krš
19 7.40 12.30 Návštěva Knihovny Jiřího Mahena 6.A, 7.A Hoř, Šme
21 8:00 Okresní kolo biologické olympiády kat. D výběr Dol
22 7.55 Relace: Den Země 1. – 9. r. Dol
25 29 Sběr starého papíru 1. – 9. r. Dol, Kov
27 29 Klima třídy 3. A 3. A Kyz, Nan + PPP Brno
28 Dotazníkové šetření St. zdravotního ústavu 7. – 9. r. Dol
29 7.55 RELACE: Svátek práce 1. – 9. r. Bor
29 Čarodějnice 1.st. 1.- 5.r.

Březen 2016

datum/ do datum/ od odjezd/ začátek příjezd/ konec cca akce pro zajišťuje
1 6 Jarní prázdniny
7 18 SCIO/Stonožka – Dovednosti pro život 8.A Mar
8
RELACE: Mezinárodní den žen
Voj
8 8.00 14.00 Chemická olympiáda (Ookresní kolo) Pal
10 7.40 12.30 Návštěva Mahenovy knihovny Brno 8.A 9.A Šme, Hoř
10 8.50; 9.55 Cesta k Velikonocům 2.AB Rot, TU
11 8.50; 9.55 Cesta k Velikonocům 3.AB Rot, TU
12 17 Lyžařský výcvikový kurz 7. roč. Mar, Kov
14 10.00 12.30 Divadlo Reduta (Papageno) 1.-3.r. 1. – 3. roč. Láz
16
7:55 9:35 Den otevřených dveří rodiče všichni
18 Matematický klokan (soutěž) 2. – 9. r. uč. M, ZŘ
22 17.00 Mimořádná třídní schůzka 3.A TU, ŘŠ, ZŘ, VP
24 25 Velikonoční prázdniny
28


Pondělí velikonoční
29 7:55 RELACE: J.A.Komenský – Den učitelů 1. – 9. r. Kad
30 8.30 12.00 Divadlo Polárka (Tom Sawyer) 4. AB, 5. AB Šim, tu
31 13:00 16:30 Mokerská laťka – školní kolo výběr Mar

Únor 2016

¨

datum/ do datum/ od odjezd/ začátek příjezd/ konec cca akce pro zajišťuje
1 12 17.00 třídní schůzky TU
3 8.00 13.00 Mgr.Šamánková (PPP Brno)- vyšetření vybraných žáků a konzultace ve škole 3.A,4.A, 9.A Šme,Kon Kyz
8 14.00 15.00 Pracovní porada uč. ŘŠ
8 8.00 13.00 Olympiáda v Čj – okresní kolo Modřice Šme Šme
9 16.00 17.30 Absolventské práce – prezentace (Mediatéka) veřejnost Voj
10 7.30 12.30 Exkurze: Anthropos Brno 4.AB Stu, Kon
10 17.00 Akademie o volbě povolání rodiče 9.A Šme
11 8.50 11.35 Klima třídy (SPC – L. Cupalová) 3.A Kyz
18 13.00 14.30 Recitační soutěž 1.st. 1.-5. Stu,Šim
20 20.00 Školní ples
22 14.00 15.30 Autoevaluace školy – I. část (SWOT analýza) uč. ŘŠ
25 13.00 17.30 DVPP: Jak klima třídy ovlivňuje chování žáků ( Dr. Svobodová) sborovna ŘŠ
26 8.50 10.45 Preventivní program" S hudbou proti drogám" 1. a 2. st. Láz
26 Uzávěrka soutěže Voda štětcem a básní 1. – 9. r. Kop, Hoř
26 16.00 21.00 Diskohrátky (KD Horákov) 1.- 9.r. Dol, ŽP
29 6.3. Jarní prázdniny

Leden 2016

datum/ do datum/ od odjezd/ začátek příjezd/ konec cca akce pro zajišťuje
1 3

Vánoční prázdniny
3 7 LVK 8.A,9A výběr Mar, Kov, ext.
5 Vyhlášení výsledků básnické soutěže všichni Hoř
7 17.00 Schůzka rodičů budoucích prvňáčků Pal, Šim, Dra, …
11
14.00 Pracovní porada uč. řed.
12 10.00 Zkouška na Vánoční koncert (KD Horákov) pěv.sbor. Láz
14 17.00 Vánoční koncert (ZŠ, MŠ; KD Horákov) řed,Láz, Kop
15 7.55 Relace: Jan Palach 1.,2.st. Hoř
18 Voda štětcem a básní – soutěž Povodí Moravy všichni Kop, Hoř
18 8.00 13.00 Děj. olympiáda (okresní kolo), Tišnov Mmin
18
8.00 13.00 Návštěva SŠTE Olomoucká 61 9.A Šme
20 9.00 Anthropos 4. roč. Mmin
21 13.00 18.00 Zápis do 1. ročníku rodiče Šim, uč.
21 9.00 12.30 Planetárium Brno – Astronaut 3.AB Bor, Kyz
21 22 1330 15.15 Obhajoby AP 9.A Voj
26
14.00 Pedagogická rada všichni
27
9.00 12.30 Ostrov pokladů – Mahenovo divadlo 4.,5. roč. Láz
27 7.55 RELACE: Den památky obětí holocaustu … 2. st. MinK
28 Vydání výpisů z vysvědčení TU
29 Pololetní prázdniny

Prosinec 2015

datum/od do odjezd/začátek příjezd/ konec cca akce pro zajišťuje
1 3

Vánoční prázdniny
3 7 LVK 8.A – výběr Mar, Kov
5 Vyhlášení výsledků básnické soutěže všichni Hoř
7 17.00 Schůzka rodičů budoucích prvňáčků Pal, Šim, Dra, …
11
14.00 Pracovní porada uč. řed.
12 10.00 Zkouška na Vánoční koncert (KD Horákov) pěv.sbor. Láz
14 17.00 Vánoční koncert (ZŠ, MŠ; KD Horákov) řed,Láz, Kop
15 7.55 Relace: Jan Palach 1.,2.st. Hoř
18 Voda štětcem a básní – soutěž Povodí Moravy všichni Kop, Hoř
18 8.00 13.00 Děj. olympiáda (okresní kolo), Tišnov Mmin
20 9.00 Anthropos 4. roč. Mmin
21 13.00 18.00 Zápis do 1. ročníku rodiče Šim, uč.
21 9.00 12.30 Planetárium Brno – Astronaut 3.AB Bor, Kyz
26
14.00 Pedagogická rada všichni
27
9.00 12.30 Ostrov pokladů – Mahenovo divadlo 4.,5. roč. Láz
27 7.55 RELACE: Den památky obětí holocaustu … 2. st. MinK
28 Vydání výpisů z vysvědčení TU
29 Pololetní prázdniny
? Obhajoby AP 9.A Voj
18
8.00 do 13.00 Návštěva SŠTE Olomoucká 61 9.A Šme

Listopad 2015


Říjen 2015

datum/ do datum/ od odjezd/ začátek příjezd/ konec cca akce pro zajišťuje
1 2 17:00 8:00 Noc ve škole 5.AB ZVoj, Dol
2 7:30 14:00 Přespolní běh – Želešická růže výběr Mar
12 23 SCIO – Stonožka (Č, M, OSP) 6. roč. MMin
13 8.00 8.45 Návštěva knihovny v Mokré 7.A Hoř
13 8.55 9.40 Návštěva knihovny v Mokré 6.A Hoř
15 7.55 9.55 Návštěva knihovny v Mokré 8A, 9A Šme
20 8 Návštěva knihovny v Mokré 2. AB Kad
22 7.55 11.00 Beseda o knížce (knihovna Mokrá) 3.AB Kyz, Bor
26 15.30 18.00 Hovorové hodiny všichni
26 18.00 Školská rada členové, řed.
27 7.55 RELACE: Vznik ČSR 1.- 9. r. MMin
27 Halloween 1. – 5.r. tř.uč.
27 7.55 11.30 BESIP – dopravní výchova 4.AB Stu,Kon
28 Státní svátek
29 30 Podzimní prázdniny


Září 2015

datum/ do datum/ od odjezd/ začátek příjezd/ konec cca akce pro zajišťuje
1
8:00 Slavnostní zahájení školního roku
3 17.00 Třídní schůzky – 1.AB, 2.AB, 3.AB tř. uč.
7 11 8:00 13:00 Škola v přírodě – Křižanov 3.AB Bor
8 17.30 Třídní schůzky – 4.AB tř. uč.
10 17.30 Třídní schůzky – 5.AB tř. uč.
14 17.00 Třídnbí schůzka – 6.A (16.30), 7.A, 9.A tř.uč.
14 18 8:00 13:00 Škola v přírodě- Zámeček Hodonín u Kunštátu 2.AB Jan
15 8.00 15.00 Exkurze: Po stopách bří. Mrštíků 6.A,7.A Šme,Hoř
15 16.30 Třídní schůzky – 8.A tř.uč.
19 Mokerský běh Ž, R Voj
21 14:00 16.00 Pedagogická rada (II.) všichni TU
22
8.30 12.30 Exkurze: Klášter Rajhrad, SZŠ 8.A,9.A Šme, Hoř
25 7:55 RELACE: Den české státnosti 1. – 9. r. Kov
25 08:00 09:00 Div. představení Mediatéka – Africká pohádka 1. – 4. r. Šim
25
10:30 11:30 Div. představení Mediatéka – Legenda V+W 5. – 9. r. Šim

elektronická ŽK - přihlášení ze školy

https://server/BAKAWEB/login.aspx

elektronická ŽK - přihlášení mimo školu

https://zsmokra.bakalari.cz:888/BAKAWEB/login.aspx  

logolink_op_vvv_ver_barva_cz 

opvk_ver_zakladni_logolink_rgb_cz logo-msmt

opd_banner_2017_120x600-nahled

certifikat-pecujeme-o-vzdelani-nahled

scio banner-scio-nahledbanner120x60 mokra-znak-nahledhostenice_znak  velatice

  tonda-obal

rizeni-leteckeho-provozu

optika-richter