Akce školy ve školním roce 2016/2017

Květen 2017

datum/    od datum/   do odjezd/ začátek příjezd/ konec cca akce pro zajišťuje
1       státní svátek    
2 2.6. 8.00   Básnická soutěž všichni Hořavová
2 19     SCIO – Trénink na přijímací zkoušky 8A ŘŠ, TU
3   7.55 14.00 Polní nemocnice Lékařů bez hranic + Botanická zahrada PřF MU 7.A Hořavová, Caletková
3   7.30 12.00 Štafetový čtýřboj Brno výběr žáků 1.st. Kyzlinková
4   8.00 11.30 Projektový den – průřezové téma EVVO 1. – 5.r. Vojtěchová, Bartáková
4   8.00 15.00 Pohár rozhlasu  – okrsek – Mokrá 8.,9.r. Markus, Urban, Vojtěch
5   7.55   RELACE: Květnové povstání českého lidu  2. st. Kyzlinková
5   7.55   RELACE: Den osvobození 1. – 9. r. Lázničková
5   10.30 12.30 Divadlo AJ, KS Horákov 3.- 5.r. vyuč. Aj
8       státní svátek    
9 do 12.5.     Závěrečné vyšetření žáků – sedací podložky (MUDr. Holinka) 1.- 6., 8. r.  
11   8:00 15:00 Pohár rozhlasu  – okrsek výběr,8A,9A Markus ,Urban, Vojtěch, Kováčik
11       Přijímací zkoušky – 1. náhradní termín    
11   10.00 12.00 Generálka vystoupení Den matek výběr žáků Lázničková, Jančálková
12   7.55   RELACE: Den matek (8. 5.) 1. – 9. r. Opavská
14 (ne) 17.00   Vystoupení Dni matek (KD Horákov)   Lázničková, Jančálková
15 16.,18.     ČŠI (InspIS SET) -zjišťování výsledků žáků  9. roč. Urban, ZŘ
15   7.55   RELACE: Den rodiny (15. 5.) 1. – 9. r. Vojtěchová
15 19     ŠVP Hipocentrum Koryčany 2.AB Hynštová
15   14.00   Pracovní porada    
17   7:00 16:00 Pohár rozhlasu  – okres – Brno výběr, 9A Markus
19   9:00 12:30 Divadlo Barka: Tři princezny 4.roč Vojtěchová, Kyzlinková
22   8:00 13:00 AJ v ZOO – projektový den 3. r Kadaňková, Bartáková
24   7.30 13.00 školní výlet 1.AB Jančálková, Lázničková
25   7.30 14.00 HOBIT: Fast běh Brno výběr žáků Caletková
25   8.00 12.45 Návštěva úřadu práce Brno-venkov 8.A Šmerdová
30   8.00 12.00 Den bez úrazu 1. st.  Šimková + TU

Duben 2017

datum/    do datum/   od odjezd/ začátek příjezd/ konec cca akce pro zajišťuje
3 10     SCIO – Národní testování (Ma, Čj, OSP, Aj/SCATE) 5.AB  
10 21     SCIO – souhrnné testy (Ma, Čj, OSP, Aj/SCATE) 7.A  
4   12.00 17.00 Mokerská laťka – školní kolo výběr žáků Mar, Urb/Voj
6   17.00   Schůzka rodičů budoucích prvňáčků   Pal, Šim
6   13:00 14:30 Mokerský slavík 1. st. Láz, Jan
6   8:00 15:00 Mokerská laťka – okresní kolo výběr Mar, Urb/Voj
7   9:00 11:00 Knihovna Mokrá – literární program 1.A, 1.B Jan,Láz
7   7.50 8.50 Knihovna Mokrá – literární program 7.A Hoř
7   7.55   Relace: Den vzdělanosti (7.4.) 1.-9.r. Šme
10   14:00 16.00 Pedagogická rada    
10   16.00 18.00 Hovorové hodiny 1. – 9. r.   
10   7:00 15:00 Okresní kolo biologické olympiády kategorie D výběr 6.-7. r. Cal
       12      8.00 12.30 Divadélko pro školy – Mediatéka 1.,2., 5.-8.r. Láz, Hoř
       12          Přijímací zkoušky – čtyřleté obory (1. řádný termín)    
       13           14        Velikonoční prázdniny    
       17          Pondělí velikonoční    
       18          Přijímací zkoušky – šesti a osmileté obory (1. řádný termín)    
       19          Přijímací zkoušky – čtyřleté obory (2. řádný termín)    
       20          Přijímací zkoušky – šesti a osmileté obory (2. řádný termín)  
       20      13.00 18.00 Zápis do 1. ročníku  rodiče Šim, uč.
       21      7.55   Relace: Den Země 1. – 9. r. Cal
       21      7:55 12:00 Den Země – Ukliďme svět 6. – 9.r. Cal, Mar
       21      7.30 15.30 Stezka po ZOO v AJ výběr 6.- 7. r. Sau
       28      7.55   RELACE: Svátek práce 1. – 9. r. Kon
       28          Projektový den: Čarodějnice 1.st. tř. uč.

Březen 2017

datum/    do datum/   od odjezd/ začátek příjezd/ konec cca akce pro zajišťuje
1         3        SCIO – osobní studijní předpoklady 5. – 8. roč. ŘŠ
7   8.00 14.00 Chemická olympiáda (okr. kolo)   Palík
8   7.55   RELACE: Mezinárodní den žen   Vojtěch
13       19        Jarní prázdniny    
19       24        Lyžařský výcvikový kurz 7. roč.    Markus, Moutelík, Caletková, Caletka
21   8.00 11.30 Pavilon Anthropos 4.AB TU, AP
21       SCIO/Stonožka – Dovednosti pro život 8.A  
22   8.00 11.30 Ulička řemesel – Technické muzeum 2.AB

Hynštová,

Opavská

27       30        SCIO – Čj, Ma, Aj, KK, ČaS 3.AB  
28   7:55   RELACE: J.A.Komenský – Den učitelů 1. – 9. r. Kadaňková
29   7:55 9:35 Den otevřených dveří rodiče  
30   12:00 17:00 Mokerská laťka – školní kolo výběr Markus
31   10.00 11.00 Knihovna Mokrá – literární program 8.A Hořavová

Únor 2017

Leden 2017

datum/    do datum/   od odjezd/ začátek příjezd/ konec cca akce pro zajišťuje
2       Vánoční prázdniny    
5   8.00   Vyhlášení vítězů básnické soutěže   Hořavová
10   8.30 12.00 Planetárium Brno 3.AB Bartáková, Kadaňková
13   17.00   Novoroční koncert (KD Horákov)   Lázničková, Kopecká, ŘŠ
16   7.55 8.45 Přemyslovci na českém trůnu (div. předst.) 4. – 6. roč. Šimková, Studená
17   7.55   Relace: Jan Palach žáci Hořavová
17       19        Obhajoby absolvetských prací 9.A Markus
26   7.55 13.00 Návštěva SŠTE Brno, Olomoucká  9.A Šmerdová
27   7.55   Relace: Památka obětí holocqaustu … 2. st. Hynštová
29  2. 2.      Zimní škola v přírodě 4.A Kyzlinkoá,
29  3. 2.      Lyžařský výcvikový kurz 8., 9. roč. (výběr) Markus, Urban
31       Vydání výpisů z vysvědčení   TU

Prosinec 2016

datum/    do datum/   od odjezd/ začátek příjezd/ konec cca akce pro zajišťuje
2   8.30 13.00 Divadlo Polárka – Bratři Lví srdce + workshop 7., 8. roč.  Hořavová, Šmerdová
5   7.35 13.30 Mikulášská nadílka žáků 9. ročníku pro 1. stupeň, MŠ Horákova a DPS Horákov 1. stupeň Markus, Šmerdová
6   7:55 13:30 MZM Brno – Pravěk Moravy 6.roč Kováčik, Caletková
6   17.00   Schůzka pro rodiče (edukační skupina)   Jančálková, Lázničková
12   15.30 18.00 Hovorové hodiny    
13   7.30   Planetárium Brno 5.AB Studená, Konrádová
13   15.00 17.30 Vánoční dílny pro veřejnost (jídelna) veřejnost Kadaňková
14   8:00 13:00 MZM Brno – Vánoční zvyky 1.AB Lázničková, Jančálková
16   16:00 21:00 Ples žáků školy (KD Horákov) všichni Caletková, ŽP
20   9:00 12:10 Planeta 3000 7., 8. roč. Markus
21   8:00 12:00 kino Olympia 1. st., 7A Studená, TU, Hořavová
22   9.50 10.20 Zpívání u stromečku 1., 2. st. Lázničková, Konrádová
23  3.1.      Vánoční prázdniny    

Listopad 2016

datum/    do datum/   od odjezd/ začátek příjezd/ konec cca akce pro zajišťuje
1 18     Testování Scio MA, ČJ, OSP, AJ a NJ.  9. roč. Markus
3   7.55 14.30 Florbal – okrsek 6. – 7. ročník, tělocvična 6. – 7. roč Vojtěch
         8      7.55 14.30 Florbal – okrsek 8. – 9. ročník, tělocvična 8. – 9. roč Vojtěch
         9      7.55 12.40 Planetárium Brno – Cesta za miliardou hvězd 6.AB Markus, Caletková
         9      10.00 11.30 KD Horákov: Včelí medvídci 1., 2. roč. TU, AP
       11           Martin na bílém koni 1. stupeň tř.uč.
       14      14.00   Pedagogická rada    
       16      7.55   RELACE: Den boje za svobodu a demokracii 1. – 9. roč. Kováčik
       17          STÁTNÍ SVÁTEK    
       18          Ředitelské volno    
       21    21.12. 8.00   Básnická soutěž všichni Hořavová
       22      9.00 14:00 W.A Mozart – MZM / Barokní Brno 8. roroč Kováčik
       23      8:00   Údif – pokusy 1. stupeň Kyzlinková

Říjen 2016

datum/    do datum/   od odjezd/ začátek příjezd/ konec cca akce pro zajišťuje
3 7 8:15 cca. 11:30 Škola v přírodě, RS Nesměř 3.AB Kadaňková, Bartáková, Kršková, ext.
6   8:00 13:00 Exkurze VIDA Brno 4.B Vojtěchová, Urban
6   8.00 12.00 Literární exkurze Rajhrad 6.AB Šmerdová, Šimková
18   8.30 12.00 Divadlo Polárka – Robinson Crusoe 4.,5. roč. Lázničková, TU
13 14 15:00 8:00 Noc ve škole 6.A Caletková, Kováčik
24   15.30 18.00 Hovorové hodiny   všichni
25   7.30 16.30 Literárně-historická exkurze – Muzeum J.A.K., Archeoskanzen a Živá voda Modrá, Kovozoo St. Město 7., 8. roč. Hořavová, Kováčik
25   7.55   RELACE: Vznik ČSR 1.- 9. roč. Bartáková
26        27        Podzimní prázdniny    
28       Státní svátek    
31   8:00 12:00 Bruslení Kometa Brno 3.,4. ro.č Kadaňková, TU
31   14.00   Porada Školního poradenského pracoviště členové  

Září 2016

datum/    do datum/   od odjezd/ začátek příjezd/ konec cca akce pro zajišťuje
1   8:00   Slavnostní zahájení školního roku    
5   17.00   Třídní schůzky 1AB Třídní učitelé
10 (so)     Spalovna Brno (módní přehlídka: Klobouky) 9.A Kopecká
11  (ne)      Mokerské slavnosti   Lázničková, Konrádová, Kopecká, Jančálková
12   17.00   Třídní schůzky 2AB,3AB,4AB, 2. st. Třídní učitelé
13   17.00   Třídní schůzky 5AB Třídní učitelé
20   8:00 13:00 Po stopách Napoleona 5.,6.r. Studená, Konrádová, Kozumplíková, Caletková
23   8.00 11. 15 Beseda s ilustrátorem A. Dudkem 1. st. Studená
24   8.30   Mokerský běh   Vojtěch
27   7:55   RELACE: Den české státnosti 1. – 9. r. Kováčik

elektronická ŽK - přihlášení ze školy

https://server/BAKAWEB/login.aspx

elektronická ŽK - přihlášení mimo školu

https://zsmokra.bakalari.cz:888/BAKAWEB/login.aspx  

logolink_op_vvv_ver_barva_cz 

opvk_ver_zakladni_logolink_rgb_cz logo-msmt

opd_banner_2017_120x600-nahled

certifikat-pecujeme-o-vzdelani-nahled

scio banner-scio-nahledbanner120x60 mokra-znak-nahledhostenice_znak  velatice

  tonda-obal

rizeni-leteckeho-provozu

optika-richter