Akce školy ve školním roce 2017/2018

Září 2018

datum
od
datum
do
odjezd
(začátek)

příjezd

(konec) cca

akce pro zajišťuje
5 17.00 TS 1A,1B Kyz, Láz


Červen 2018

datum
od
datum
do
odjezd
(začátek)

příjezd

(konec) cca

akce pro zajišťuje
1   7.00 20.00 Vídeň – historické centrum, muzea, Schönbrunn – exkurze 8., 9. r.  Hoř, Pět, Tan
2            
3            
4   10.00   Divadlo Princezna s dlouhým nosem, KD Horákov 1AB, 2AB obec, MŠ
4 8     soutěž v ŠJ – Jíme zdravě  1. – 9. r. ŠJ – Mik
5       Focení tříd 1. – 9. r. Pět
6       sběr deváťáků (odvoz v pátek 8.6.) 9. A Kub
6   VII.50 14.00 Atletický trojboj 3.,5. r Kyz
6   VII.55   Den bez úrazu (Fantázie) 1.st. Šim
7   VIII.50 XI.30 Dětský den MŠ 9.A Kov
8   VII.55   RELACE: Vyhlazení Lidic (10.6.1942) 2. st. Kub
9            
10            
11   14   Pracovní porada všichni Pět
12            
13       Výlet za odměnu (ŽP) ŽP Kub, Tan
14   13.00 14.30 Let´s speak English!  5.r Zvoj, Opt, Tan
15            
16            
17            
18   8.00 12.00 Sportovní den 1. st. Kyz
18   13.00 14.30 Let´s speak English!  4.r. Stu, Opt
18 22     ŠvP – Pod Templštýnem 8.A, 9.A Hoř,Kov, Urb
19   VII.30 13.00 Výlet za odměnu – 1.st. 2.-5.r. Stu, Opa
20            
21   13.30 14.30 Gymnastický školní pohár 1. st. Kyz
21   8:00 12:00 Auapark Kohoutovice 6. ročník Mar, LMar
22   8:00 12:00 Mariánské údolí 6. ročník Mar, LMar
22   10.00 XI.30 výstava zvířat Ptačí centrum (hřiště) 1.st. Stu
23            
24            
25   13.00   Pedagogická rada V. všichni  
25   VII.55   Vyhlášení vítěžů básnické soutěže   Hoř
26   9.00   Školní akademie   Kon
27   13.00   Pedagogická rada VI. všichni  
27   8:00 12:00 Den ochrany člověka za mim. událostí 2. stupeň Mar
28   13.00   Ukončení školního roku zaměstnanci všichni Voj
29       Konec školního roku 2017/18    
27.8.   8.00   Přípravný týden šk. roku 2018/2019    

Květen 2018d

datum do začátek konec  akce pro zajišťuje
1       Svátek práce    
2  4.6.      Zahájení školní básnické soutěže všichni Hořavová
3   7:30 16:00 Pohár rozhlasu -okrskové kolo výběr Markus
3  4.6.  17:30 11:35 Přespání v knihovně, tematický den 1.B Kadaňková
4   7.55   RELACE: Květnové povstání českého lidu  Den vítězství 1. – 9. r. Kyzlinková, Kováčik
7       ředitelské volno    
8       Den vítězství    
10 7.30 16:00 Pohár rozhlasu – okresní finále – Brno výběr Markus
10 10.50 11.35 Přednáška Na startu mužnosti 7.AB chlapci Kubáňová
10 12.40 13.25 Přednáška Čas proměn 7.AB dívky Kubáňová
11   7.55   RELACE: Den matek (12. 5.) 1. – 9. r. Šotnarová
14   7.55 8.55  Testování Scio – OSP  8. A Vojtěch
14   14.00   pracovní porada všichni, včetně AP Pětivlas
15   7.55   RELACE: Den rodiny (15. 5.) 1. – 9. r. Vojtěchová
15   7.55 9.35 Testování SCIO – Čj 6AB Markusová
16   7.55 8.55  Testování Scio – ČJ 8. A Vojtěch
18   8.50 11.00 AJ divadlo „Winnie the Witch“ 1.-2.r. Studená
21 23     Exkurze do Prahy 5.A Kyzlinková, Nantlová, ext.
21   13.00 14,30 Let´s speak English! 4. r.,5r. vyuč. Aj
23   7.55 9.10  Testování Scio – M 8. A Vojtěch
24   7.55 13.00 KJM + aktuální výstava 9. A Hořavová
28   7.55 13.00 Úřad práce 8. A Tannenbergová, Hořavová
28  1. 6.       ŠVP – Krkavec 6. a 7. roč Markus,Vojtěch, Markusová, Papežová, Kubáňová, Kršková, Urban, ext.
28  1. 6.       ŠVP – Trhová Kamenice 1. st mimo 5A Studená
29   9.00 13.00 Rozmarné léto – šapitó Lužánky-NdB 8.A, 9.A Hořavová
31   9.00 13.00 exkurze – Nová Mosilana 8.A Tannebergová, Hořavová

Duben 2018

datum
od
datumdo odjezd
(začátek)

příjezd

(konec) cca

Název akce pro zajišťuje
2       Pondělí velikonoční    
3   12:00 16:00 Mokerská laťka – školní kolo výběr Markus
3   8.50 12.30 SAK0 – Jak se třídí odpad? (každá třída jedna vyučovací hodina – 3 lektoři) 1.-8. roč Dula, Kubáňová
5   17   Schůzka rodičů k zápisu do 1. třídy    
5   7.55 9.35 Den otevřených dveří škola Pětivlas
5   7:30 15:00 Mokerská laťka – okresní finále výběr Markus
6   7.55   Relace: Den vzdělanosti  1.-9.r. Tannenbergová
7   9.00 12.00 Den Země – Ukliďme svět – Ukliďme Česko 1.-9.r. Pětivlas
9 13 7.55   TESTOVÁNÍ SCIO 3AB,5AB,7AB Vojtěch
9   9.00   ukázková hodina 1.r. MŠ Mokrá-Horákov Bartáková, Kadaňková
10    9.00  12.30 Beseda s autorkou Petrou Braunovou – Knihovna Mokrá (1. + 2. stupeň)   Hořavová
11   7.55   ukázková hodina 1.r. MŠ Hostěnice Kadaňková
12       Přijímací zkoušky  9.A  
12   8.50 13.10 KJM Brno – Nejoblíbenější trojlístek 7.B Hořavová
12 13 18:00 11:30 Noc v knihovně + projektový den S knihou 1.B Kadaňková
13       Přijímací zkoušky  5. a 7. ročník  
16   14 18 Ped. rada IV., HH od 16ti hod.    
16 20     Soutěž ve sběru starého papíru všichni ŽP Kubáňová, Tannenbergová
16 20     TESTOVÁNÍ SCIO 3AB,5AB,7AB Vojtěch
17       Přijímací zkoušky  5. a 7. ročník  
18       Mokerský slavík 1.st. 1. st. Konrádová, Kartusová
19   13 18 Zápis do prvních tříd   Pětivlas, Šimková
20   7.55   Relace: Den Země 1. – 9. r. Papežová
23   07 55 13.00 KJM Brno + Barokní Brno 8.A Hořavová, Kováčik
30   7.55   RELACE: Svátek práce, 1.-9. r., 1.st. Konrádová
30        Čarodějnice 1. st. TU

Březen 2018

datum/od do odjezd/začátek příjezd/ konec cca akce pro zajišťuje
1   8.15 12.00 Anthropos Brno 4.AB Šim
5       ukázková hodina 1.r. pro  MŠ Mokrá-Horákov Bar,Kad
7   7.55   Dvectis – instalace podložek ve třídách všichni Pet
7   8.40   ukázková hodina 1.r.  pro MŠ Velatice Bar,Kad
8   7.55   RELACE: Mezinárodní den žen   Voj
8   10.00 11.00 vystoupení v Klubu důchodců Mokrá (MDŽ), ZUŠ Mokrá výběr 1.st. Stu
15   7.55   Projekt mediální výchova 1. st. Stu
15   13.00 15.00 Recitační soutěž 1. st. 1.st. Stu, Kop
16   8.40 12.30 Kooperativní vyučování dějepis (Starověké Řecko) 6. A Kub
17   20.00   ŠKOLNÍ PLES    Kon, Mar
18 23     LVK  Paprsek 7. roč. Mar, Kov, Lmar, Kub, ext
19 23     Výběrová zimní škola v přírodě /  Ostružná  3.-5.r. Opa, Stu, Bar, Kar
21   7.55   ukázková hodina 1.r.  pro MŠ Hostěnice Kad
27   7.55 12.45 Divadélko pro školy – Bajky pana Ezopa (1. stupeň), Don Quijote a ti druzí (2. stupeň) 1. stupeň 6.r, 8. r., 9. r mediatéka Hoř, Stu
28   7.55   Mediální výchova 2. stupeń Lmar, TU, ext.
28   7.55   RELACE: J.A.Komenský – Den učitelů 1. – 9. r. Kar
29 30     Velikonoční prázdniny    
30       Státní svátek (Velký pátek)    

Únor 2018

datum/od do odjezd/začátek příjezd/ konec cca akce pro zajišťuje zpráva z akce
           2          Pololetní prázdniny      
           5       11        Jarní prázdniny      
         12      10:00   Kouzelné planety 5.A,B Kyzlinková, Vojtěchová  
         14      16.00 21.00 Valentýnské trsáníčko všichni ŽP, Kubáňová, Tannenbergová  
         15      17 18.30 Prezentace absolventských prací mediatéka 9.A Kováčik  
         19      16.30   Třídní schůzky 6A   Mar  
         19      17   Třídní schůzky 1A, 1B, 2B, 4A, 4B, 5A, 5B, 6B, 7A, 8A, 9A   TU  
         20      17   Třídní schůzky 7B   Voj  
         21          Třídní schůzky 3A, 3B   TU  
         22      17   Třídní schůzky 2A   Kop  

Leden 2018

datum/od do odjezd/začátek  konec  akce pro zajišťuje
1 2     Vánoční prázdniny    
7 12     LVK  Dolní Morava 8. a 9. roč. Markus, Kováčik, ext.
12   17.00   Novoroční koncert   obec, ZŠ, MŠ
15   7.55   Vyhlášení vítězů básnické soutěže   Hořavová
15 19     Zimní škola v přírodě – Velké Karlovice 5A Kyzlynková
16       RELACE: Den památky Jana Palacha   Hořavová
16       Absolventské práce 9A Kováčik
17       Absolventské práce 9A Kováčik
25       Uzavření klasifikace všichni Pětivlas
26   9.00   Mám chytré tělo-výuk.program (ve škole) 4.-8.r. Šimková
26   7.55   RELACE: Den památky obětí holocaustu
2. st. Kubáňová
26       DVPP učitelé čtenářská gramotnost   Kováčik
27       DVPP učitelé čtenářská gramotnost    
30   8.30   Úřad práce 9.A Tannenbergová
31   7.55   Čtenářská gramotnost – projekty tříd všichni TU
31   8.50–9.35    Workshop Mosilana 8.A Tannenbergová
31   9.55 – 1040   Workshop Mosilana  9.A Tannenbergová
31       ukončení  1. pololetí, výpis  vysvědčení 1st. ve 4.h 2.st v 5.h


Prosinec 2017

datum/od do odjezd/začátek příjezd/ konec cca akce pro zajišťuje
2   18.00   Rozsvěcení vánočního stromu   obec
5   7.55. 13 Mikuláš – nadílka 9A 1.st Kováčik
6   7.45 11.30 Plavání Vyškov (8.)  2.r. Nováková, Kopecká
6   8.30 13:30 Planetárium, Vida – Brno 6. roč. Markus
7   19:00   Vánoční koncert Horákov (Petra Janů) sbor Konrádová, Kartusová
8   17.00   Vánoční posezení (restaurace Comodo, Hrnčířská 5, Brno) všichni Pětivlas, Šimková
11   14 18 Pracovní porada,od 15,30 – 18 HH  všichni, TU Pětivlas
11   7.55 11.35 Zdraví dětem (ZkusToZdrave) 3.AB, 4.AB Kubáňová + TU
11   11.45 13.25 Zdraví dětem (ZkusToZdrave) 6.AB, 7.AB Kubáňová + vyuč
12   7.55 11.35 Zdraví dětem (ZkusToZdrave) 5.AB,8.A Kubáňová + TU
12   11.45. 13.25 Zdraví dětem (ZkusToZdrave) 6.AB, 7.AB Kubáňová + vyuč
13   7.45 11.30 Plavání Vyškov (9.)  2.r., 1st.  Kopecká, Urban
13   15.30   Vánoční dílničky 1st. Opavskáí
15   7.55 13:00 Brno 2 – Špilberk 5.B Vojtěchová
18   9.35 13.25 Předvánoční Žákovský parlament ŽP Kubáňová, Tannenbergová
19   9.35 13.25 Projekt VkO – Dospívání a vše co k tomu patří 7.A Kubáňová
19   8,15 11,45 kino Olympia MAXINOŽKA 1.st. Studená
20   9.35  13.25  Projekt VkO – Dospívání a vše co k tomu patří 7.B Kubáňová
20   8:30      13    Den na Zázračné planetě 7.A Papežová
20   7.45 11.30 Plavání Vyškov (10.)  2.r., 1.st. Nováková, Kopecká
21   10.00 10.30 Zpívání u stromečku 1. st. Studená
21   8.15 12.30 Vánoční Brno + Jungle park 6AB,9A Markus ,Markusová Kováčik
21   8.30 12,45 Představení Bílý dům 7AB Papežová, Vojtěch
21   8.30 12,45 kino Scala – Z Paříže do Paříže 8.A Hořavová
21   17.00   Ples žáků KD Horákov – ŽP všichni Kubáňová
21   8.30 13:30 Planeta 3000 – Brazílie 7.AB Vojtěch, Papežová, Šotnarová
22       ředitelské volno    
23  2.1.      Vánoční prázdniny    
24       Štědrý den    
25       1. svátek vánoční    
26       2. svátek vánoční    

Listopad 2017

datum/od do odjezd/začátek příjezd/ konec cca akce pro zajišťuje
           1      7:30 14:00 Florbal – mladší – okrskové kolo   Vojtěch
           2      14.30 15.15 Dušičky a Halloween v tradici a kultuře 9.A Kubáňová
           3      8 13 Ekoprogram Rozmarýnek 1AB

Kadaňková,

Bartáková

           6      14 18 Pracovní porada,volby ŠR, zást. rodičů od 15,30 – 18 HH    všichni, TU
           6      7:30 14:00 Florbal – starší – okrskové kolo   Markus
           7      11.45 12.30 Miniveletrh SŠ 8A,9A Tannenbergová
           7      7.55   Vitamínový den – výuk. program-Zdravá výživa 1. st.(dle čas. harm.) MK fruit + vyuč.
         10          sv. Martin TU 1.st.  
         15      9.50 13.25 Kooperativní vyučivání dejěpisu                     Jak se žilo ve středověku 7.B Kubáňová
         15      13,00 15,00 ŠPP – Šamánková   Tannebergová
         15      14,30   koncert KD Horákov  
         16      7.55   RELACE: Den boje za svobodu a demokracii 1. – 9. Kováčik
    8.30 12.00 Divadlo Polárka: Deník Anny Frankové 8. A, 9. A Hořavová
         17          Den boje za svobodu a demokracii    
         20     24.11.      Soutěž ve sběru starého papíru všichni ŽP (Kubáňová, Tannenbergová, Kováčik)
         20      9.50 13.25 Kooperativní vyučivání dejěpisu              Jak se žilo v pravěku 6.B Kubáňová
         20     20.12.      Vyhlášení školní básnické soutěže všichni Hořavová
         20          Čtvrtletní pedagogická rada všichni Pětivlas
         21      9.50 13.25 Kooperativní vyučivání dejěpisu                     Jak se žilo ve středověku 7.A Kubáňová
         22      7.45 11.30 Plavání Vyškov (6.)  2.r. Nováková
    8.30 11.45 Divadlo Polárka: Bratři Lví srdce  7. B Hořavová
         24      8.50 12.30 Kooperativní vyučivání dejěpisu              Jak se žilo v pravěku 6.A Kubáňová
         29      7.45 11.30 Plavání Vyškov (7.)  2.r. Nováková

Říjen 2017

datum/od do odjezd/začátek příjezd/ konec cca akce pro zajišťuje zpráva z akce
3 8.30 12.15 Divadlo Polárka: Český středověk 6. A, 6. B Markusová
4 9.30 13.15 Plavání Vyškov (4.) 2.r. Nováková
6 10,00 Pečovatelský dům Horákov (MDS) 1.st Studená
7 14,00 Mokerský běh Markus
9 16,30 zasedání školské rady Pětivlas
11 9.30 13.15 Plavání Vyškov (5.) 2.r. Nováková
12 7,30 10,30 Malý princ, divadlo Radost 4.,5.r. Studená
18 7.55 13.30 Den stromů – 1. stupeň Šimková
7.15 17.15 Literárně-historická exkurze – Muzeum J. A. Komenského Uherský Brod, Archeoskanzen Modrá, Živá voda, Kovozoo Staré Město 7. ročník Hořavová, Markusová
19 9.40 11.40 Beseda se starostou obce Mokrá-Horákov Alešem Ryšánkem na obecním úřadě. ŽP Kubáňová, Tannebergová
25 9.55 11.40 AJ divadlo „Travel Machine“ 3.-5.r. Studená
25 7.55 RELACE: Vznik ČSR 1.- 9. r. Kubáňová
26 2.1. Podzimní prázdniny
27 2.1. Podzimní prázdniny
28 Den vzniku samostatného ČSR
31 8:00 14:00 Brno- exkurze 5.B Vojtěchová

Září 2017

datum/od do odjezd/začátek příjezd/ konec cca akce pro zajišťuje
           4      7,55   Slavnostní zahájení školního roku všichni Pětivlas
           4      10,00   Pracovní porada všichni Pětivlas
           5      17   třídní schůzky 1A,B rodiče  Bartáková, Kadaňková
         11      17.00   Třídní schůzky 6.B, 7.A, 7.B, 8. A, 9. A 6.B, 7.A, 8.A, 9. A Hořavová, Kováčik, Markusová, Lavičková, Vojtěch
    16.30   Třídní schůzky 6.A 6.A Markus
         13      9.30 13.15 Plavání Vyškov (1.)  2.r. Nováková
         19      17:00 18:00 Třídní schůzky 2.A 2.A Kopecká
         20      9.30 13.15 Plavání Vyškov (2.)  2.r. Nováková
27 7.55   RELACE: Den české státnosti 1. – 9. Kováčik
27   9.30 13.15 Plavání Vyškov (3.)  2.r. Nováková
         28          státní svátek ČR    
         29          ředitelské volno    

elektronická ŽK - přihlášení ze školy

https://server/BAKAWEB/login.aspx

elektronická ŽK - přihlášení mimo školu

https://zsmokra.bakalari.cz:888/BAKAWEB/login.aspx  

logolink_op_vvv_ver_barva_cz 

opvk_ver_zakladni_logolink_rgb_cz logo-msmt

opd_banner_2017_120x600-nahled

certifikat-pecujeme-o-vzdelani-nahled

scio banner-scio-nahledbanner120x60 mokra-znak-nahledhostenice_znak  velatice

  tonda-obal

rizeni-leteckeho-provozu

optika-richter