Upozornění pro rodiče strávníků

28. 1. 2019

Upozornění pro rodiče strávníků:
 - Upozorňujeme, že dle školského zákona č.561/2004 Sb.§ 119 je možné stravování žáka pouze v jeho přítomnosti ve škole. To znamená, že v případě nepřítomnosti musí být oběd odhlášen.
 - Odhlášení obědů: na další den lze odhlásit oběd telefonicky (tel. 515 537 184 ), nebo e-mail mikulaskova@zs.mokra.cz, jidelna@zs.mokra.cz, nejpozději do 13.00 hod.
 - První den nemoci lze oběd vyzvednout do jídlonosiče, vstup do jídelny je pouze zadním vchodem v době od 11.30 do 13.30 hod. Ostatní dny je povinnost strávníka oběd odhlásit.
Podle Vyhlášky č.107/2005 Sb. může dítě za sníženou cenu (tj. finanční normativ ) odebrat stravu pouze první den nemoci (tzv. neplánované nepřítomnosti), jinak za neodhlášené obědy bude doúčtována úhrada za přípravu oběda do plné výše:
žáci 7-10 let 55,-- Kč
žáci 11-14 let 57,-- Kč
žáci 15 a více let 59,-- Kč
a to i v případě, že stravu nevyzvedne („strava propadne“). Ceny jsou platné od 1.2.2019.
 - Žádáme rodiče, aby dětem připomínali nošení čipu k vydání obědů.


Změna čísla účtu , adresy a telefonního čísla:
 - Zákonný zástupce strávníka je povinnen nahlásit všechny změny v osobních údajích strávníka včetně změny čísla účtu a to ve školní jídelně Mokrá-Horákov u administrativní pracovnice paní Ing. Ivety Medkové nebo vedoucí jídelny Jany Mikuláškové.


Děkuji
S pozdravem Jana Mikulášková (vedoucí jídelny)


elektronická ŽK - přihlášení ze školy

https://server/BAKAWEB/login.aspx

elektronická ŽK - přihlášení mimo školu

https://zsmokra.bakalari.cz:888/BAKAWEB/login.aspx  

logolink_op_vvv_ver_barva_cz 

opvk_ver_zakladni_logolink_rgb_cz logo-msmt

opd_banner_2017_120x600-nahled

certifikat-pecujeme-o-vzdelani-nahled

scio banner-scio-nahledbanner120x60 mokra-znak-nahledhostenice_znak  velatice

  tonda-obal

rizeni-leteckeho-provozu

optika-richter