Novinky výpis

Vážení rodiče,

naše škola hledá zaměstnance na pozici SPECIÁLNÍ PEDAGOG. Podmínkou výkonu činnosti speciálního pedagoga je splnění kvalifikačních předpokladů pro danou pozici v souladu se zákonem o pedagogických pracovnících. Úvazek 0,5.  Začátek smlouvy - nastoupit lze  26. 8. až 1. 9. 2019. Prosím o pomoc s obsazením tohoto pracovního místa v naší škole.

Odkaz na inzerci:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BFSHnoBU3ssm_7Kdnq6aenpddN9LyshXVgZZ3pctNdI/pubhtml#

 

 

 

S pozdravem

Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D.

Základní škola Mokrá-Horákov, příspěvková organizace

Mokrá 352

664 04 Mokrá-Horákov

IČ 49458876

Tel.: 515 537 185; 737 016 735

http://zsmokra.cz


Schůzka pro zákonné zástupce budoucích prvňáčků

se koná v pondělí 8. dubna 2019 v 17 hodin v budově základní školy. Zde dostanete podrobné informace o škole i zápisu, zodpovíme Vaše dotazy.

 

V Mokré 15. 3. 2019                                 Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D., ředitel školy


Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

 

            oznamujeme Vám, že termín zápisu dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019-2020 se koná ve čtvrtek 11. dubna 2019 od 12.00 do 18.00 v budově školy.

Těšíme se na Vaši účast a hlavně na Vaše šikovné děti.

 

Patřičné informace obdržely i ředitelky MŠ Mokrá-Horákov, Velatice a Hostěnice.

 

 

                                                                       S pozdravem Tomáš Pětivlas, ředitel


ZŠ Mokrá–Horákov, příspěvková organizace

vás srdečně zve na

 

logo-mokra-horakov

   

 

 Den otevřených dveří

                                            čtvrtek 28. 3. 2019, 7.55 – 9.35

 

Můžete se podívat do vyučovacích hodin a vidět, jak pracují Vaše děti ve škole, můžete se seznámit s metodami výuky, které učitelé používají.

Prosíme, abyste do tříd přicházeli před začátkem vyučovací hodiny a umožnili tak klidný průběh vyučování (1. vyuč. hod.: 7.55 – 8.40 h., 2. vyuč. hod.: 8.50 – 9.35 h.). Přineste si prosím s sebou přezůvky.  Děkujeme.

 

      Za kolektiv zaměstnanců školy srdečně zve Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D.,

                                                                                                  ředitel

 


                Vážení rodiče,

 

oznamuji Vám, že v souladu s § 24 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, uděluji žákům školy z provozních důvodů ředitelské volno na dny 9. – 10. 5. 2019.

 

Celodenní provoz školní družiny bude v případě zájmu zákonných zástupců žáků zajištěn.

 

S pozdravem Tomáš Pětivlas, ředitelÚspěch v Národním testování,
na podzim 2018 se naše škola zapojila do projektu "Národní testování".

A někteří z našich žáků dosáhli těch nejlepších výsledků v rámci našeho kraje. Nejúspěšnějším žákům a žákyním přišlo ocenění jejich práce.


oceneni-zaku-bez-jmen

Blahopřejeme!


Upozornění pro rodiče strávníků:
 - Upozorňujeme, že dle školského zákona č.561/2004 Sb.§ 119 je možné stravování žáka pouze v jeho přítomnosti ve škole. To znamená, že v případě nepřítomnosti musí být oběd odhlášen.
 - Odhlášení obědů: na další den lze odhlásit oběd telefonicky (tel. 515 537 184 ), nebo e-mail mikulaskova@zs.mokra.cz, jidelna@zs.mokra.cz, nejpozději do 13.00 hod.
 - První den nemoci lze oběd vyzvednout do jídlonosiče, vstup do jídelny je pouze zadním vchodem v době od 11.30 do 13.30 hod. Ostatní dny je povinnost strávníka oběd odhlásit.
Podle Vyhlášky č.107/2005 Sb. může dítě za sníženou cenu (tj. finanční normativ ) odebrat stravu pouze první den nemoci (tzv. neplánované nepřítomnosti), jinak za neodhlášené obědy bude doúčtována úhrada za přípravu oběda do plné výše:
žáci 7-10 let 55,-- Kč
žáci 11-14 let 57,-- Kč
žáci 15 a více let 59,-- Kč
a to i v případě, že stravu nevyzvedne („strava propadne“). Ceny jsou platné od 1.2.2019.
 - Žádáme rodiče, aby dětem připomínali nošení čipu k vydání obědů.


Změna čísla účtu , adresy a telefonního čísla:
 - Zákonný zástupce strávníka je povinnen nahlásit všechny změny v osobních údajích strávníka včetně změny čísla účtu a to ve školní jídelně Mokrá-Horákov u administrativní pracovnice paní Ing. Ivety Medkové nebo vedoucí jídelny Jany Mikuláškové.


Děkuji
S pozdravem Jana Mikulášková (vedoucí jídelny)


Vážení rodiče,

dovolujeme si vám oznámit, že od 3. 1. 2019 v naší škole pracuje školní psycholog -  Mgr. et Mgr. Eva Švecová – v případě potřeby se lze  s ní zkontaktovat emailem na svecova@zs.mokra.cz nebo v pondělí a středu od 8 - 15 hodin na telefonu 737 731 736. (Pracovna školní psycholožky je na červeném schodišti v učebně Speciální pedagogiky).Vážení rodiče,

v sekci Škola/Organizace školního roku naleznete nově informace o termínech TS, HH, PR, termíny uzavírání klasifikace, zápisu k PŠD, dni OD a ŘV.

                                                                                      Vedení školy


Vážení rodiče,

 

oznamujeme Vám, že dnem 17. 9. 2018 (pondělí) začínají školní zájmové kroužky. Jejich přehled, místo, datum a čas najdete v sekci ŠKOLA/KROUŽKY. Splatnost kroužku za I. pololetí je do 31. 10. 2018 a  za II. pololetí do 28. 2. 2019.


Vážení rodiče,

upozorňujeme Vás, že od 11. 9. 2018 dojde k úpravě časového plánu vyučovacích hodin, kdy v odpoledních hodinách  začíná 7. hodina již v 13,30, 8. hodina v 14.20 a 9. hodina v 15.10.

                                                                                                 Vedení školy


Vážení rodiče,

rádi bychom Vás upozornili na zprovoznění systému "Elektronické žákovské knížky". Na nový školní rok Vám budou přidělena NOVÁ přístupová hesla, rodičovská i žákovská. V případě ztráty Vám bude vydáno nové, ale bohužel z bezpečnostních důvodů pouze osobně ve škole. Děkujeme za pochopení.


Zahájení školního roku Hudební školy R. Meluzína proběhne dne 3.9.2018 od 16:00 v učebně přírodopisu. více


Naše základní škola se stejně jako v roce minulém zúčastní v letošním školním roce 2018/19 projektu Obědy pro děti.

Projekt pomáhá dětem, které se ocitly v situaci, že jejich rodiče si nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školních jídelnách. Pomoc potřebným dětem je poskytována přímo prostřednictvím základních škol na základě darovací smlouvy tak, aby se obědy dostaly opravdu k dětem, nezkomplikovalo to ještě více situaci rodičů a pomoc nemohla být zneužita.

Organizace Women for women, která projekt spravuje, celkem v loňském školním roce zajistila školní obědy pro 6.912 dětí a do projektu se zapojilo  876 škol nebo školních jídelen. Vydaná částka činí téměř 28 milionů korun.

Projekt je ve škole nastaven s čerpáním od 1. října, takže pokud se ještě mezi rodiči najdou tací, u nichž se situace změnila přes prázdniny mohou kontaktovat ředitele školy na e-mailové adrese reditel@zs.mokra.cz a dohodnout si termín pro vyřízení náležitostí pro přihlášení do svého dítěte do projektu školy.

 V Mokré 23. 8. 2018                                                 Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D., ředitel školy


Informace pro rodiče budoucích prvňáčků pro školní rok 2018/2019 ze školní jídelny
Pro čipy a informace ohledně stravování si mohou rodiče přijít do školní jídelny ( zadním vchodem ) v období od 27. 8. do 31. 8. 2018, provozní doba do 14.00 hod. Dne 29 .8. 2018 bude provozní doba prodloužena do 17.00 hod.
S pozdravem
Jana Mikulášková ( vedoucí jídelny )


Vážení rodiče,

Tak jako v letošním školním roce se od září 2018 naše škola zapojuje do projektu „Obědy pro děti“. Pokud jste v situaci, že vám vaše finanční situace nedovoluje zakoupit pro své děti obědy do školní jídelny, staráte se o ně a rádi by jste jim obědy umožnili, kontaktujte ředitele školy.


Manuál na používání elektronické žákovské knížky naleznete v záložce Ke stažení -> Informace. Přihlašovací údaje budou rodičům rozdány na třídních schůzkách. Pokud se nemůžete třídních schůzek zúčastnit, lze si přihlašovací údaje vyzvednout v kanceláři školy. Manuál pro práci s elektronickou ŽK


Vážení rodiče,

vzhledem k vzrůstajícím požadavkům na bezhotovostní platby školních akcí budete mít možnost uhradit vyšší částky na školou plánované akce bankovním převodem na bankovní účet.

Číslo účtu zřízeného pro tyto účely je 266823741/0300.

Vašemu dítěti bylo přiděleno číslo, které budete uvádět jako variabilní symbol. Toto číslo zůstane dítěti po celý školní rok. Při zadávání příkazu k úhradě uvedete za variabilním symbolem dítěte (místo symbolů xx) číslo akce. Tyto informace dostanete s pokyny k dané akci a budou dětem předány pořádajícím učitelem.

Pro správnou identifikaci plateb je nutné provádět platbu za každou akci a dítě zvlášť.

V případě nejasností kontaktujte kancelář školy.


elektronická ŽK - přihlášení ze školy

https://server/BAKAWEB/login.aspx

elektronická ŽK - přihlášení mimo školu

https://zsmokra.bakalari.cz:888/BAKAWEB/login.aspx  

logolink_op_vvv_ver_barva_cz 

opvk_ver_zakladni_logolink_rgb_cz logo-msmt

opd_banner_2017_120x600-nahled

certifikat-pecujeme-o-vzdelani-nahled

scio banner-scio-nahledbanner120x60 mokra-znak-nahledhostenice_znak  velatice

  tonda-obal

rizeni-leteckeho-provozu

optika-richter