Projekty EU/MŠMT na naší škole

Naše Projekty:

1.

Název projektu:  Strategické řízení a plánování ve školách a v územích

 

Název příjemce podpory: Národní institut pro další vzdělávání

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000283

 

Spolupracující škola v projektu: Základní škola Mokrá-Horákov, příspěvková organizace

 

Koordinátor za školu: Mgr. Tomáš pětivlas, Ph.D., ředitel školy

2.

Název projektu:  Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů prostřednictvím rovného přístupu v oblasti pohybové gramotnosti.

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004030

 

Spolupracující škola v projektu: Základní škola Mokrá-Horákov, příspěvková organizace

 

Statutární orgán/oprávněná osoba: Mgr. Tomáš pětivlas, Ph.D., ředitel školy

3.

Název projektu:

„Spolupráce v oblasti vzdělávání v přeshraničním regionu“, ATCZ23

„Concepts for Professional Education in Border Regions“ (C4PE)

Program:                   Evropská územní spolupráce (EUS)

                                INTERREG V-A AT-CZ 2014–2020

Trvání projektu:         07/2018–06/2021 (36 měsíců)

Vedoucí partner:        Donau – Universität Krems, oddělení pro výzkum dalšího vzdělávání a management vzdělávání, Dr. Karl-Dorrek-Straβe 30, 3500 Krems Rakousko (DUK)

Realizátor projektu: Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání
                                 pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

                                IČ: 60 55 59 80 DIČ: CZ60555980

                                 se sídlem: Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno

                                 zastoupená: PaedDr. Věrou Hlavsovou, statutárním orgánem

a

Spolupracující škola: Základní škola Mokrá – Horákov, příspěvková organizace

                                  IČ: 49 45 876

                                  se sídlem: Mokrá 352, 664 04 Mokrá  Horákov

                                  zastoupená: Mgr. Tomášem Pětivlasem, Ph.D.


elektronická ŽK - přihlášení ze školy

https://zsmokra.bakalari.cz/BAKAWEB/login.aspx

elektronická ŽK - přihlášení mimo školu

https://zsmokra.bakalari.cz:888/BAKAWEB/login.aspx  

Pomahame mimo

logolink_op_vvv_ver_barva_cz 

opvk_ver_zakladni_logolink_rgb_cz

logo-msmt

opd_banner_2017_120x600-nahled

certifikat-pecujeme-o-vzdelani-nahled

scio banner120x60

mokra-znak-nahled

hostenice_znak

 

velatice

  tonda-obal

rizeni-leteckeho-provozu

optika-richter