Rozpočet školy

Základní škola Mokrá-Horákov, příspěvková organizace
Mokrá 352
664 04 Mokrá Horákov
Rozpočet provozních nákladů v roce 2020 (v tis.Kč)  
účet popis účtu rozpočet
  Výdaje  
  Neinvestiční výdaje  
511 opravy a údržba 400
501 všeobecný materiál 400
501 ochranné pracovní pomůcky 20
501 knihy, učební pomůcky 150
558 drobný hmotný majetek 200
502 elektrická energie 600
502 spotřeba vody 150
502 spotřeba plynu  850
501 spotřeba pohonných hmot 40
518 výkony spojů 60
512 cestovné  10
521 mzdy mimo státní rozpočet (vč. odvodů) mzdová účetní, ŠJ-cizí strávníci, dohody – rozvoz obědů, ŠD, zástupy učitelů, kurzy, kroužky 350
528 závodní stravování 230
551 odpisy 190
549 pojistné 60
501 potraviny 3 000
51850 služby 400
51850 plavání 140
521,524 Výdaje na platy+odvody poskytnuté ze SR 26 950
  Neinvestiční výdaje celkem 34 200
  Investiční výdaje celkem 650
  Výdaje Celkem 34 850
  Příjmy  
  Neinvestiční příjmy  
672 Příspěvek na provoz od zřizovatele 3 350
602,603 příjmy vlastní 900
602 potraviny 3 000
672 příjmy na platy+odvody poskytnuté ze SR 26 950
  Neinvestiční příjmy celkem 34 200
  Investiční příjmy celkem 650
  Příjmy celkem 34 850
Zpracovala: Eva Bego Dis.
Schválil: Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D.
Školská rada projednala a schválila dne: 18.11.2019
Rada obce Mokrá-Horákov projednala a schválila dne: 2.12.2019

Základní škola Mokrá-Horákov, příspěvková organizace
Mokrá 352
664 04 Mokrá-Horákov
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021–2022  
Rok 2021  
Příjmy: v tis. Kč
příjmy od zřizovatele 4500
vlastní příjmy 4000
příjmy ze SR na platy a odvody 27500
příjmy celkem 36000
výdaje 8500
výdaje ze SR na platy a odvody 27500
výdaje celkem 36000
Rok 2022  
Příjmy: v tis. Kč
příjmy od zřizovatele 4600
vlastní příjmy 4000
příjmy ze státního rozpočtu na platy a odvody 30000
příjmy celkem 38600
výdaje  8600
výdaje ze státního rozpočtu na platy a odvody 30000
výdaje celkem 38600
Zpracovala: Eva Bego
Schválil: Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D
Školská rada projednala a schválila dne: 18. 11. 2019
Rada obce Mokrá-Horákov projednala a schválila dne: 2. 12. 2019
Vyvěšeno dne: 6. 12. 2019

elektronická ŽK - přihlášení ze školy

https://zsmokra.bakalari.cz/BAKAWEB/login.aspx

elektronická ŽK - přihlášení mimo školu

https://zsmokra.bakalari.cz:888/BAKAWEB/login.aspx  

logolink_op_vvv_ver_barva_cz 

opvk_ver_zakladni_logolink_rgb_cz

logo-msmt

opd_banner_2017_120x600-nahled

certifikat-pecujeme-o-vzdelani-nahled

scio banner120x60

mokra-znak-nahled

hostenice_znak

 

velatice

  tonda-obal

rizeni-leteckeho-provozu

optika-richter