Školní jídelna

Vedoucí školní jídelny:

Jana Mikulášková

Školní jídelna – telefon:

(+420) 515 537 184

Školní jídelna – e-mail:

mikulaskova@zs.mokra.cz

Přihlašování, odhlašování stravy:

jidelna@zs.mokra.cz

Objednávání stravy:

www.strava.cz číslo zařízení: 3776heslo:    variabilní symbol

číslo účtu šk. jídelny

111096957/0300

 Provozní řád školní jídelny

Informace pro strávníky pro školní rok 2020–2021

 

Ceny obědů ve školní jídelně: 

Žáci 7–10 let                         25,–- Kč/ 1 oběd

žáci  11–14 let                       27,–-Kč/ 1 oběd

žáci  15 a více let                   29,–-Kč/ 1 oběd

cizí strávníci                           67,–- Kč/1 oběd

cizí strávník s rozvozem          77,–-Kč/1oběd

Do věkových  skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku (školní rok trvá od 1.9. do 31.8. kalendářního roku), ve kterém dosáhnou uvedeného věku.

Placení obědů:

1. Trvalým příkazem na účet školní jídelny: 111 096 957 kód banky 0300 vždy do 15. dne měsíce předem (na školní rok od 15.8 až 15.5.).  Stravné lze uhradit jednorázově nebo ve dvou splátkách, v takovém případě je povinnost strávníka se na následující měsíc sám přihlásit.

2. Změnu účtu strávníka je třeba nahlásit do školní jídelny.

3. Vyúčtování přeplatků za stravné vždy koncem měsíce srpna daného školního roku.

4. Strávník, jehož platba není do konce měsíce připsána na účet školní jídelny, má následující dny obědy odhlášeny. Oběd bude přihlášen, až když dojde platba na účet školní jídelny.      

Výše záloh na stravu:       

žáci  7–10 let                         500,–-Kč

žáci  11–14 let                       550,–-Kč

žáci  15 a více let                   600,–-Kč

cizí strávníci                        1 430,–-Kč

cizí strávník s rozvozem       1 650,–- Kč

 

Přihlášení a odhlášení obědů: příkazy z banky, výdej a vrácení čipů a veškeré informace ohledně stravného, vyřizuje stravenkářka paní Ing. Iveta Medková, e-mail: jidelna@zs.mokra.cz, tel.: 515 537 184, nebo osobně v jídelně vždy do 13.00 hodin.

V případě onemocnění si neodhlášený strávník, může první den nemoci vyzvednout objednaný oběd do jídlonosiče (zadní vchod do jídelny) v době od 11.35 – do 13.30 hod.

První den nemoci lze oběd vyzvednout, ostatní dny je povinnost strávníka oběd odhlásit.

Upozorňujeme, že dle školského zákona č.561/2004 Sb.§ 119 je možné stravování žáka pouze v jeho přítomnosti ve škole. To znamená, že v případě nepřítomnosti musí být oběd odhlášen.

Podle Vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování může dítě za sníženou cenu (tj. finanční normativ) odebrat stravu pouze první den nemoci (tzv. neplánované nepřítomnosti).

Další dny nemoci  lze odebírat stravu pouze za plnou cenu.

 

Objednávání obědů:

Strávníci mají možnost  výběru ze dvou jídel. Chod  č.1 je přihlášen vždy  po uhrazení stravného. Chod č. 2 je možnost objednat přes internet ob jeden den nepočítá se sobota a neděle (příklad : ve ČT objednává PO), nebo v boxu v jídelně.

 

Výběr stravy přes internet:www.strava.cz

Přihlašovací údaje obdrží strávník ve školní jídelně u administrativní pracovnice Ing. Ivety Medkové.

Přihlašovací údaje je každý strávník povinen chránit před zneužitím. 

Po přihlášení ke školnímu stravování si nový strávník zakoupí čip za 115,– Kč. Čip slouží k vyzvedávání obědů. U výdejního okénka přiloží čip na čtečku, kde se na displeji v kuchyni zobrazí objednaný chod, velikost porce a/nebo odhlášený či vyzvednutý oběd.

Když strávník čip zapomene, administrativní pracovnice překontroluje, zda je oběd zaplacený nebo objednaný a provede výdej oběda. V případě nefunkčnosti čipu bude čip vyměněn zdarma, při jeho poškození  nebo  ztrátě je povinnost strávníka zakoupit čip nový.

 

Dne 14. 7. 2020                                                              Jana Mikulášková, vedoucí školní jídelny

elektronická ŽK - přihlášení ze školy

https://zsmokra.bakalari.cz/BAKAWEB/login.aspx

elektronická ŽK - přihlášení mimo školu

https://zsmokra.bakalari.cz:888/BAKAWEB/login.aspx  

Pomahame mimo

logolink_op_vvv_ver_barva_cz 

opvk_ver_zakladni_logolink_rgb_cz

logo-msmt

opd_banner_2017_120x600-nahled

certifikat-pecujeme-o-vzdelani-nahled

scio banner120x60

mokra-znak-nahled

hostenice_znak

 

velatice

  tonda-obal

rizeni-leteckeho-provozu

optika-richter