Učitelé

Kokešová Klára, Mgr.

kokesova@zs.mokra.cz

speciální pedagog

Pospíšilová Jana, Mgr.

pospisilova@zs.mokra.cz

školní psycholog

1. stupeň:

Bartáková Vladěna, Mgr.

bartakova@zs.mokra.cz

třídní učitelka 1.A

Jaloševská Jitka, Mgr.

jalosevska@zs.mokra.cz

třídní učitelka 3.A

Kartusová Nikola, Mgr.

kartusova@zs.mokra.cz

třídní učitelka 3.B

Kopecká Bohuslava, Mgr.

kopecka@zs.mokra.cz

třídní učitelka 5.B

Lázničková Soňa, Mgr.

laznickova@zs.mokra.cz

třídní učitelka 1.B

Opavská Monika, Mgr.

opavska@zs.mokra.cz

třídní učitelka 4.B

Studená Katuše, Mgr.

studena@zs.mokra.cz

třídní učitelka 4.A, vedoucí MS 1. st., organizace první pomoci a vedení školních lékárniček

Štorková Ivona, Mgr.

storkova@zs.mokra.cz

třídní učitelka 2.A

Šimková Šárka, Mgr.

simkova@zs.mokra.cz

učitelka a zástupkyně ředitele pro 1. stupeň; speciální pedagog

Vojtěchová Zuzana, Mgr.

vojtechova@zs.mokra.cz

třídní učitelka 5.A

Vopatová Kateřina, Mgr.

vopatova@zs.mokra.cz

třídní učitelka 2.B

2. stupeň:

Hořavová Jarmila, Mgr.

horavova@zs.mokra.cz

učitelka Čj, Nj, třídní učitelka 7.A, školní časopis

Cholková Ivana, Mgr.

cholkova@zs.mokra.cz

učitelka Př, Tv, třídní učitelka 8.A

Chomča Martin, Mgr.

chomca@zs.mokra.cz

učitel Čj, Aj, třídní učitel 6.A

Košťálová Lucie, Mgr.

kostalova@zs.mokra.cz

učitelka Ch, M

Kováčik Josef, Mgr.

kovacik@zs.mokra.cz

učitel Aj, D, zástupce ředitele pro 2. stupeň, koordinátor ŠVP

Kubáňová Jana, Mgr.

kubanova@zs.mokra.cz

učitelka D, VkO, metodik prevence, vedoucí žákovského parlamentu, školní časopis

Markus František, Mgr.

markus@zs.mokra.cz

učitel Z, Tv, třídní učitel 9.A

Markusová Lucie, Mgr.

markusova@zs.mokra.cz

učitelka Čj, Vv, třídní učitelka 9.B, správce skladu učebnic a pomůcek 2. st.

Novák Michal, Mgr.

novak@zs.mokra.cz učitel M

Opatřilová Olga, Mgr.

opatrilova@zs.mokra.cz

učitelka Aj, Hv

Pětivlas Tomáš, Mgr., Ph.D.

reditel@zs.mokra.cz

ředitel; učitel Tv

Ruban Vladimír, Mgr.

ruban@zs.mokra.cz

učitel Aj, D, Inf, správce webových stránek a koordinátor ICT

Šotnarová Miroslava, Mgr.

sotnarova@zs.mokra.cz

učitelka M, F, třídní učitelka 8.B

Tannenbergová Petra, Mgr., Ph.D.

tannenbergova@zs.mokra.cz

učitelka Aj, Nj, výchovná poradkyně, vedoucí ŠPP, vedoucí AP

Urban Zdeněk, Mgr.

urban@zs.mokra.cz

učitel Inf, Tv, třídní učitel 7.B

Vojtěch Martin, Mgr.

vojtech@zs.mokra.cz

učitel M, F, třídní učitel 6.B, správce systému „Bakalář“, předseda ČMOS

Asistent pedagoga:

Bubníková Hana, Mgr.

bubnikova@zs.mokra.cz

AP

Civínová Renata

civinova@zs.mokra.cz

AP

Ilgnerová Lucie, Mgr.

ilgnerova@zs.mokra.cz

AP

Kudličková Jiřina

kudlickova@zs.mokra.cz

AP

Kukosová Tereza, Bc.

kukosova@zs.mokra.cz

AP

Marek jiří

marek@zs.mokra.cz

AP

Nantlová Anna

nantlovaa@zs.mokra.cz

AP, ŠD

Nantlová Renata

nantlova@zs.mokra.cz

AP

Neuerová Jana

neuerova@zs.mokra.cz

AP

Pánková Eva

pankova@zs.mokra.cz

AP

Švandová Vlasta svandova@zs.mokra.cz AP

Školní družina vychovatelky:

Drahotská Alena

drahotska@zs.mokra.cz

vedoucí školní družiny

Veselá Radka

vesela@zs.mokra.cz

ŠD

Kršková Veronika

krskova@zs.mokra.cz

AP, ŠD

elektronická ŽK - přihlášení ze školy

https://zsmokra.bakalari.cz/BAKAWEB/login.aspx

elektronická ŽK - přihlášení mimo školu

https://zsmokra.bakalari.cz:888/BAKAWEB/login.aspx  

Pomahame mimo

logolink_op_vvv_ver_barva_cz 

opvk_ver_zakladni_logolink_rgb_cz

logo-msmt

opd_banner_2017_120x600-nahled

certifikat-pecujeme-o-vzdelani-nahled

scio banner120x60

mokra-znak-nahled

hostenice_znak

 

velatice

  tonda-obal

rizeni-leteckeho-provozu

optika-richter