Vybavení školy

V hlavní budově se nachází 11 tříd a 9 odborných učeben. Učebny jsou vybaveny výškově nastavitelnými žákovskými lavicemi a židlemi. Součástí školy je pavilon s prostornou tělocvičnou a hernou pro tělesnou výchovu, s třídami (hernami) pro školní družinu, cvičnou kuchyní a cvičným plaveckým bazénem (v současné době je zavřený). Zde se také nachází zmodernizovaná školní kuchyň a prostorná školní jídelna.

Třídy prvního stupně jsou vybaveny hracím koutkem s kobercem. Pro interaktivní výuku jsou všechny třídy prvního stupně vybaveny interaktivní tabulí. Na 2. stupni jsou kmenové třídy a samostatné pracovny F, Př-Che, chemická laboratoř, učebna PC, učebna Aj, Z, D vybavené zpětnými projektory.

Součástí školy je moderní víceúčelové hřiště s atletickou běžeckou drahou.

Žáci mají k dispozici školní knihovnu s naučnou literaturou i beletrií. Její součástí je učitelská knihovna s odbornou literaturou. Školní klubovnu využívají převážně žáci druhého stupně v době volna a o přestávkách.

Učebna informatiky má vysokorychlostní připojení k internetu, je vybavena 28 novými počítači. Všichni vyučující mají kabinety vybavené PC, které jsou připojené do sítě. Rovněž ve sborovně je k dispozici 11 počítačů s připojením do sítě. Učitelé mají volný přístup na internet, volně používají kopírku ve sborovně a kanceláři školy. Vybavení školy didaktickou technikou je na velmi dobré úrovni. Samozřejmostí je CD přehrávač pro každého vyučujícího a televize s DVD přehrávačem. Materiální vybavení je dostatečné, neustále se modernizuje a doplňuje.

Škola má v hlavní budově zmodernizovaná sociální zařízení.

V současné době probíhá přístavba dalšího křídla naší školy, kde se budou nacházet hlavně dílny a další kmenové třídy, aby se odlehčilo odborným učebnám v hlavní budově. Součástí nového křídla budou i dvě 3D tiskárny pro výuky informatiky.

Ve vstupní hale je stálá výstava z historie obce a historie školy, abychom si neustále pamatovali naše proměny.

elektronická ŽK - přihlášení ze školy

https://zsmokra.bakalari.cz/BAKAWEB/login.aspx

elektronická ŽK - přihlášení mimo školu

https://zsmokra.bakalari.cz:888/BAKAWEB/login.aspx  

Pomahame mimo

logolink_op_vvv_ver_barva_cz 

opvk_ver_zakladni_logolink_rgb_cz

logo-msmt

opd_banner_2017_120x600-nahled

certifikat-pecujeme-o-vzdelani-nahled

scio banner120x60

mokra-znak-nahled

hostenice_znak

 

velatice

  tonda-obal

rizeni-leteckeho-provozu

optika-richter